ו' אב ה'תשע"ה

הגר"ח קנייבסקי שליט"א-מותר להשליך לאשפה את עלוני הציונות הדתית המחולקים מידי שבוע בבתי כנסיות ברחבי ארה"ק!הגר"ח קנייבסקי שליט"א-מותר להשליך לאשפה את עלוני הציונות הדתית המחולקים מידי שבוע בבתי כנסיות ברחבי ארה"ק!


 

כידוע, אחת מדרכי התעמולה העיקריות בהם משתמשת הצה"ד על רבניה ולבלריה להפיץ את דעותיהם הכוזבות, את גילויי הפנים שלהם בתורה שלא כהלכה ואת תרבותם הקלוקלת המיוסדת על חיקוי קופי של התרבות החילונית הן בתכניה והן בחיצוניותה תוך פרסום תמונות שחץ, שימוש בשפתם הרחובית ופרסום אירועי התרבות השונים שלהם, הינו ה'עלונים לשבת' אשר כביכול מנסים להידמות ל'עלון תורני לפרשת השבוע'אך תכנם האמיתי הוא כל הרפש הנ"ל. עלונים אלה מוחדרים בקביעות לכל בתי הכנסת ובמקומות לא מעטים מצליחים לחדור גם לבתי כנסת של ציבורים אשר מגדירים עצמם חרדים ובאופן כללי אינם נמנים כלל על הציבור הדת"לי והרבה נפשות תמימות חושבות שמדובר בעלון תורני ושאין כל בעיה לעלעל בו ולקרוא את תוכנו יען כי דברי תורה בקרבו.

לפני מספר חדשים פנה אברך לגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א בשאלה אודות היחס הראוי לעלונים אלו כשנתקלים בהם בביהכנ"ס ובמיוחד באשר לאפשרות להשליכם לאשפה כדי למנוע את הציבור מקריאתם. (באשר המציאות היא שברוב המקרים יראי ה' מתקשים להעביר בכל פעם לגניזה את הכמות הגדולה של העלונים וכך הם נשארים בדר"כ ונכשלים בהם חסרי דעת ובעלי דעת קלה אשר אינם יודעים להבחין כדבעי בין דברי תורה לכפירה, בין דברי רב לדברי הערב רב, ובין קדושה ופרישות לטומאה ופריצות.

את שאלתו בצירוף תשובת הגר"ח קנייבסקי שליט"א ביקש מאיתנו לפרסם ואנחנו נעתרים בחפץ לב לעשות זאת ולקיים מצות התורה: "לא תעמד על דם רעך", וקוראים קריאת קדש לכל הגבאים די בכל אתר ואתר לשים לב עם פתיחת ביהכנ"ס עוד לפני הגעת הציבור בערב שבת, לבער כל העלונים הללו בפרט, ובכלל לשים לב היטב איזה עלונים מונחים בפני הציבור לקריאה ובכל מקרה של ספק לשים העלונים בצד עד לבירור הדברים.

 

וז"ל השאלה כפי שהוצגה בפני הגר"ח קנייבסקי:

 

חשוון התשע"ה

 

לכבוד מו"ר הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א

 

ברצוני לשאול בדבר עלוני 'המזרחי' המחולקים מידי שבת בבתי כנסיות ויש בהם מכשול גדול לרבים. אני מצרף צילום של מאמרים שהתפרסמו בהם לאחרונה ובהם לדוגמא מאמר המתיר ריקודים של נשים וגברים זה לצד זה, גברים לחוד ונשים לחוד אך ללא מחיצה (שבתון, אלול תשע"ד), פרסום בעמוד שער עבור עיתון ידיעות אחרונות (מעט מן האור וישב תשע"ג) ועוד דוגמאות רבות, כפי שיראה הרב בחומר המצורף.

אני אישית מכיר בחור ישיבה שעזב את הישיבה והלך ללמוד באקדמיה עקב קריאתו בעלונים אלו.

מאידך, בעלונים אלו ישנם גם פסוקים ודברי תורה שנקראו כבר (ציטוטים שלמים מתורה, מדרשים, גמ' ושו"ע).

האם מותר לזרוק את העלונים האלו לאשפה אף שיש בהם דברי תורה?

 

ביקרא דאורייתא

 

תשובת הגר"ח קנייבסקי שליט"א היתה: מותר
למאמר זה התפרסמו 1 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  עדיף שיהיה מטען חבלה בבית הכנסת   ז' אב
כאן מדובר במטען חבלה רוחני שמכניסים אותו כל שבוע, לא יאומן כי יסופר!
ג.