י' אדר ה'תשע"ה

התיחסות לסרטון שהעלה נכד הגר"ע יוסף הר' יעקב ששון מיד לאחר פטירת סבו בנסיון להצדיק את מחאתו נגדנוהתיחסות לסרטון שהעלה נכד הגר"ע יוסף הר' יעקב ששון מיד לאחר פטירת סבו בנסיון להצדיק את מחאתו נגדנו

בחדש מרחשון התשע"ד (סמוך לפטירתו של סבו הגר"ע יוסף ז"ל) וכארבע שנים אחרי ההתרחשות המתוארת בהרחבה בקונטרס "חד שמיה ששון" ( העלה יעקב ששון את צילום הוידאו של הביקור שעשה אצל סבו (למותר לציין שצילמו מבלי ידיעתו ולא נטל ממנו כלל רשות לפרסם הדברים כנהוג אצל לא מעט מבני ביתו של הגר"ע יוסף לבושתם ולחרפתם) לאחד מאתרי הנייעס והרכילות המכונה "כיכר השבת" ונתבקשנו ע"י אנשים שהציצו ונפגעו להגיב לדברים והגבנו בזה"ל:

שלום וברכה! ראשית כל אציין שלא ראיתי את ההסרטה כי ב"ה אתר "כיכר השבאב" הוא מהאתרים החסומים לכניסה עבורי בהיותי מנוי של "נתיב" ונאסר בכניסה ע"י כל גדולי דורנו (וכמדומני שגם מרן הגר"ע יוסף זצ"ל ביניהם) ועצם העובדה שמי שצילם סרטון זה הולך לאכסניה כמו "כיכר השבת" כדי למכור שם את מרכולתו מעידה על עצמה יותר ויותר כי מי שעשה זאת יודע שאין בסרטון זה מאומה וכל הדברים הנכוחים שכתבנו נגד יעקב ששון בקונטרס "חד שמיה ששון" נשארו יציבים ואמיתיים כפי שהיו קודם הפצת הסרטון. מה שכן ידוע לי ונשלח אליי במייל הוא הכתבה שהוצמדה לסרטון ואליה בעז"ה אתייחס וז"ל: "התבטאות מפתיעה: מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצוק"ל על הראי"ה קוק: "מלאך ה' צבאות". במשך שנים נחשב הראי"ה קוק כמוקצה בתוך המגזר החרדי, רבנים רבים יצאו נגד דעתו והשקפתו כמי שהיה מייסדה של הציונות הדתית בארץ הקודש. אך לא עוד, בתיעוד וידאו שהגיע לידי "כיכר השבת" נראה מרן הגר"ע יוסף זצ"ל מכנה את הריא"ה קוק "מלאך ה' צבאות". בקטע הוידאו נראה נכדו, רבי יעקב ששון, נגש ואומר לסבא הגדול: "סבא, יש אחד קוראים אותו אברהם חזן, הוא עשה ספר שקורים לו 'דת הציונות', הספר הזה כולו מלא נגד הרב קוק, כותב על הרב קוק ציטוטים של כל מיני רבנים נגדו ומסית נגדו, הרב קוק היה אדם גדול?". מרן הגר"ע יוסף השיב: "כן, בוודאי היה אדם גדול. אסור לדבר עליו. הוא היה צדיק יסוד עולם. חכם יהודה צדקה הלכתי אתו פעם למרכז הרב, היה עושה שמחת תורה, הוא היה רוקד. הוא אמר לי (על הראי"ה קוק. י-כ) 'מלאך ה' צבאות', מלאך ה' צבאות, [1] חכם יהודה צדקה לא היה מהמזרחי..". הנכד רבי יעקב ששון: "הרב יוסף ידיד היה מאוד נגדו". מרן הגר"ע יוסף: "ידעתי, ידעתי. לא כל מה שאומר חכם יוסף ידיד זה הלכה למשה מסיני". בהמשך דבריו חזר הגר"ע יוסף זצ"ל ואמר: "אני חושב הרב קוק היה מלאך ה' צבאות, אדם ירא שמיים". ע"כ.[2]   

ובכן: א. עצם העובדה שלמרות שהדברים התרחשו לפני 4 שנים והיה מספיק זמן ליעקב ששון לפרסם את הדברים בחיי סבו ולא עשה כן ורק אחרי פטירתו הוא מוציא זאת החוצה לאתרי הרכילות מראה שהוא יודע שאין בדברים אלו ממש כלל ולא יתפעלו מהם אלא עמי הארצות הנוברים באתרים אלה אשר שכלם עבד נרצע לרגשותיהם וע"י ניצול רגשות האבל על פטירת הגר"ע יוסף זצוק"ל יוכל ששון יחד עם חבריו הולכי הרכיל לנסות להשפיע נגד "דת הציונות" כדי שבושתו ההולכת ומתפרסמת בעולם התורה תקטן. ב. אי אפשר שלא לשים לב לפחדנותו של ששון. הוא לא מראה לסבו את ספר דת הציונות, הוא לא מראה לו גם את מחאתו נגד דת הציונות. הוא מסתפק בשאלה כללית ביודעו כי אין לו טענה וחצי טענה נגד דת הציונות. ג. מה שאומר הגר"ע יוסף זצ"ל כי לא כל מה שאומר חכם יוסף ידיד הלוי הוא הלכה למשה מסיני מראה על חכמתו הרבה של הגר"ע יוסף זצ"ל שידע כי אם נכדו לא מראה לו את המחאה ולא מראה לו את הספר דת הציונות הרי שואל הוא כדי לקנטר ואולי גם ראה הגר"ע יוסף שנכדו מצלם אותו וירצה להשתמש אח"כ בחומר המצולם ואמר לו כך כדי שידון קל וחומר בעצמו שאם באופן כללי לא כל דבר שיוצא מפי חכם הוא הלכה למשה מסיני ק"ו ששיחה פרטית של סב עם נכדו אינה הלכה למשה מסיני ואין ללמוד ממנה למעשה כלום, אבל הנכד בטפשותו לא הבין ואץ רץ לביב השופכין המתקרא "כיכר השבת" עם החומר כדי להציל את עצמו מהבזיון שגרם לו הקונטרס "חד שמיה ששון" (שלא מבוסס על סרטונים אלא על ראיות מוצקות נגד ששון שלא השיב אף על אחת מהן כבר כמעט שנתיים). ד. הגר"ע יוסף זצ"ל דבר באופן כללי ולא התייחס ספציפית לתשובתו של הגאון רבי יוסף ידיד הלוי וגם אם היה מתייחס ספציפית לתשובתו הרי כל זמן שלא סתר את דבריו ודאי שדברי הגאון רבי יוסף ידיד הלוי שרירין וקיימין גם אם הם לא הלכה למשה מסיני ובודאי שפירסומם לא הופך שום ספר לספר מינות. כ"כ ודאי שתוקף תשובה הלכתית מנומקת של מרן רבי יוסף ידיד הלוי הוא הרבה יותר מתוקף של התפעלות מריקוד של הר' קוק בשמחת תורה. ה. הגר"ע יוסף זצ"ל מזכיר בספרי השו"ת שלו פעמים רבות את פסקי הר' קוק. לאור עובדה זו מן הראוי היה שכשנשאל הגר"ע יוסף על גדלותו של הר' קוק יביא לראיה את תורתו, את פסיקותיו וכד'. והנה הגר"ע יוסף לא מזכיר אפילו ברמז הערכה אישית כלשהי לתורתו של הר' קוק והראיה היחידה שהוא מוצא להראות על גדלותו היא הריקוד שלו בשמחת תורה. ואם מישהו שמכיר את תורתו של הר' קוק מתעלם מתורתו כשהוא מדבר על גדלותו ופונה להתפעלות מריקוד שלו בשמחת תורה הרי זה גנות לר' קוק הרבה יותר משבח. ו. בחדש מנחם אב האחרון (תשע"ג) התקשר אלינו אדם שהציג עצמו כתלמיד ישיבת חזון עובדיה של הגר"י יוסף בנו של הגר"ע יוסף זצ"ל. הוא ספר שבשיחה שמסר הגר"י יוסף בישיבה בענין הברית החדשה של לפיד ובנט הוא השתמש בספר דת הציונות ששאל ממישהו ובקש מהתלמיד להשיג עבורו את הספר. לאחר שהועברו אליו הספרים יחד עם הקונטרס של מרן רבי יוסף ידיד הלוי בצירוף הקונטרס "חד שמיה ששון" התקשר אלינו ואמר כי אחרי שקרא הגר"י יוסף את הספרים רצה מיד לכתוב הסכמה [3] ולשלוח אלינו אבל עצר את עצמו מחמת שחשש כי הסכמתו על הספרים תוביל להתרחקות של רבים מהציבור הדתי לאומי מספריו "ילקוט יוסף" ולכן לא כתב בסוף הסכמה. וכששאלתי את התלמיד מה אמר לגבי הקונטרס של רבי יוסף ידיד הלוי השיב כי הגר"י יוסף אמר בהאי לישנא: "פשוט לי שאבא לא הכיר את דבריו אלו של רבי יוסף ידיד הלוי [4]  ואמר לי עוד התלמיד שישנו סרטון של ששון שואל את הגר"ע יוסף על כך (ואולי זה הסרטון שהופץ באינטרנט) אך סיפר לי שמיד שהגר"ע נשאל על ידי ששון אם טוב עשה שמחה נוזף בו ואומר: "אתה קודם עושה מעשה ואח"כ בא לשאול אם טוב עשית??" ואת זה כנראה חתך ששון מהסרטון. (או שצילם שוב כדי שלא יורגשו הדברים).


[1]מהדברים משמע כי הגר"י צדקה הכתיר את אישיותו של הראי"ה קוק באופן כללי כ"מלאך ה'" אבל בספר 'רבנו' של הרב אליהו שטרית שליט"א (ירושלים, תשע"ד. הכותב היה משמשו של הגר"ע יוסף במשך תקופה ארוכה) הביא המעשה בהאי לישנא: "ועוד סיפר לי רבנו, שפעם אמר לו הרב צדקה שהיה נוכח בשמחת בית השואבה והיו רוקדים שם הרב קוק עם הרב חרל"פ, ואמר הרב צדקה שהם נידמו לו למלאכי השרת, בקדושתם ובצדקתם". והיינו, שתיאורו של מרן הגר"י צדה היה תיאור של אותו מעמד בלבד ורק אמר ש"נדמו לו למלאכי השרת" ובודאי שהתפעלות מריקוד אין בה לדחות התיחסות ענינית הלכתית  של הגר"י ידיד הלוי ושאר גדולי הדור נגד אישיותו של הראי"ה קוק ומעשיו. (אגב, ניתן לראות מספר הבדלים בין גירסת הדברים כפי שנאמרו ליעקב ששון ובין גירסת הדברים כפי שנאמרו לרב אליהו שטרית מה שמלמד בפנ"ע שאין לראות בדברים אלה "הלכה למשה מסיני" או להביא מהן ראיה מוצקה כלשהי)[

[2] את המשך הסרטון [בו שואל הנכד יעקב ששון את סבו אם טוב עשה כשמחה כנגד הדברים והגר"ע יוסף משיבו שאינו יכול לומר אם טוב עשה כי לא הראה לו כלל את מחאתו ואינו יודע כיצד מחה באופן שיוכל להתייחס לעצם מחאתו אם טובה היא אם רעה, מה שסותר את כל מעשהו של יעקב ששון שהרי לא בא אל סבו אלא כדי לקבל הצדקה למחאתו ויצא בידים ריקות כלעומת שבא] כבר לא ציטטו ב"כיכר השבת"... [כנראה לבקשת הר' יעקב ששון שרצה לחסוך מעצמו בושות נוספות]

  [3] חשוב להדגיש כי בקשת ההסכמה היתה לפני שהיתה לנו ולר' יצחק יוסף עצמו שמץ של ידיעה אודות מועמדותו לתפקיד הרב הראשי של הרבנות החילונית הראשית. לא היה עולה על דעתנו (וה' ישמרנו שגם בעתיד לא ניכשל בזה) ח"ו לקחת הסכמה מרב ראשי שנבחר ע"י המדינה הציונית עוקרת התורה ומינויו אינו כלל כדין תורה. (והדברים אמורים באופן עקרוני מצד מהותו של הגוף המכונה "רבנות ראשית" ולא כטענה אישית כלפי הר' יצחק יוסף שליט"א או כל רב "ראשי" אחר בעבר או בהווה.)

[4]  ואין לומר כי הגר"ע יוסף הכיר רק את הגירסא הראשונה של חלק ד' של שו"ת שארית יוסף (הנמצאת במאגר "אוצר החכמה") אשר בה לא מופיעה התשובה הנ"ל לגבי הר' קוק כי בשו"ת יביע אומר חלק ט' (חו"מ סי' א') הביא  מדברי שו"ת שארית יוסף חלק ד' בעמ' רפו' שהוא ודאי מהגירסא המלאה השניה (הנמצאת במאגר היברובוקס) כי בגרסא הראשונה הנמצאת באוצר החכמה אין כלל עמ' רפו'. ולענ"ד כיון שבתשובתו לא הזכיר מרן רבי יוסף ידיד הלוי כלל את שמו של הר' קוק והדבר ניכר רק מהציטוטים מכתביו ה"מחשבתיים" (המלאים מחשבות מינות ודעות כוזבות) שבהם לא עסק הגר"ע יוסף שכן אמר מפורש למשמשו הרב אליהו שטרית שליט"א [ראה בספרו של הרב שטרית 'רבנו' (ירושלים, תשע"ד) בעמ' מו' וז"ל: "עוד אמר לי רבנו, שהוא לא אוהב לקרוא בספרים של השקפה של הרב קוק, אבל בספרים של הלכה הוא קורא"] וכן המו"ל של חלק ד' הביא תשובה זו בחלק הדרשות (אעפ"י שמדובר בתשובה שיש בה הלכה למעשה ותימה מדוע עשה כן) ייתכן ולא ראה זאת הגר"ע יוסף או שראה ולא ידע שהדברים אמורים כלפי הראי"ה קוק.
למאמר זה התפרסמו 3 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  ככה חינכו אותו בבית הסבא והוריו   י"ג טבת
חשבתי לעצמי: אם במקום לשבת ברבנות החילונית הראשית (נגד דעת תורה) ולעסוק בפוליטיקה היו מחנכים אותו כמו שצריך אז אולי ששון לא היה יוצא פרא אדם כזה. אבל אלה הם ערכיה של תנועת ש"ס מה אפשר לעשות.. כסף וכבוד זה העיקר וכל היתר זה טפל.


ואידך זיל גמור  
2.  לדעתי   י"ד טבת
לדעתי אני חושב שכדאי שתענה לששון ולשאר האנשים שיוציאם נגדך רק עניינית בלי להיכנס לרמה האישית אם הם שקרנים פחדנים וכו', כי אז זה נעשה אישי , ואז תוכל ליפול לבאר שחת תראה ערך אמנון יצחק, שבתחילה נלחם לכאורה לשם שמים ובסוף נמצא בעיצומו של מסע נקמה חסר גבולות כשהכל ממש הכל מותר , והכל בשם התורה חלילה,

יוסי  
3.  מלאך השם צבקות נאמר על כהן   ו' אב
יתכן שהרב הגאון יוסף זצ"ל רמז שכיון שהיה הרב קוק כהן, לכן קרא לו "מלאך השם צבקות" על פי הפסוק במלאכי ב ז "כִּי שִׂפְתֵי כֹהֵן יִשְׁמְרוּ דַעַת וְתוֹרָה יְבַקְשׁוּ מִפִּיהוּ כִּי מַלְאַךְ יְהוָה צְבָאוֹת הוּא."
אבי  ממרכז