ט"ז כסלו ה'תשע"ה

עוד בענין יחסו של מרן החזו"א לראי"ה קוק-מדברי תלמידו ומשמשו המובהק הגאון רבי דוד פרנקל זצ"לעוד בענין יחסו של מרן החזו"א לראי"ה קוק-מדברי תלמידו ומשמשו המובהק הגאון רבי דוד פרנקל זצ"ל לאחרונה נדפס מחדש הספר "זכור לדוד"-תולדות הגאון רבי דוד פרנקל מתלמידיו ומשמשיו הקרובים ביותר של מרן החזו"א (י"ל ע"י אחיינו הרב יצחק פרנקל, ירושלים, תשע"ד) ובו עובדות נוספות המחזקות את כל אשר הבאנו בקונטרס "חזון לבם ידברו" באשר ליחס מרן החזו"א לראי"ה קוק המפריכות לגמרי את הבדותות שבדו מלבם תלמידי הראי"ה קוק ובראשם הרמ"צ נריה באשר להערכתו המופלגת של מרן החזו"א לראי"ה קוק. וכך מובא בספר: א. (עמ' רצ') סיפר ר' דוד ז"ל, שפעם אחת בליל יוה"כ, דיבר החזו"א נגד פסק אחד של הרב קוק, והתבטא על זה באופן חריף מאד ואמר שזה עם-הארצות גדולה. ושאל אחד, במה זה שייך עכשיו בליל יוה"כ- כי כבר השמיע דבר זה מזמן- והשיב החזו"א, זה גופא רציתי ללמד, כי מה שמותר לדבר, מותר אפילו בליל יוה"כ, ומה שאסור לדבר, אסור גם ביום חול רגיל (בלשון קדשו: "איז אסור אויך אין א פראסטן מיטוואך"), ר' יקותיאל יצחק הלוי מפי ר' דוד ז"ל. ב. (עמ' רצא') כשבקר הרב קוק אצל מרן החזו"א זצ"ל, שתק מרן כל עת הביקור ולא דיבר מאומה עד שהרב קוק כבר לא היה יכול להתאפק יותר ושאל: "האם הרב ברוגז עמי"? והשיבו החזו"א ברפיון: "אינני ברוגז". – וכשסיפר זאת מרן החזו"א למקורביו צחק. (מהרה"ק אי"ש ברגמן שליט"א בשם ר' דוד ז"ל.). ג. (עמ' רצא') וסיפר ר' דוד ז"ל, על חנות אחת לספרי קודש בב"ב שגם ספרי הרב קוק נמכרו שם, והיו שהעירו לבעל החנות שיש במכירת ספריו משום מכשול לרבים הן מחמת פסקיו נגד דעת מרן וכל שכן מחמת הפצת דיעותיו הפסולות. ומאחר ובעל החנות היה ירא שמים פנה בעצמו אל מרן לשאלו על זה. אמר לו מרן, כי על ספריו בהלכה אינו מורה לו שלא למכרם למי שירצה לקנותם, אך ספריו העוסקים בעניני דעות והשקפה עליו למנוע מלהחזיקם בחנותו כלל ". (הרה"ג ר' אהרן פרנקל שליט"א מפי ר' דוד ז"ל.). ד. (עמ' שעו') סיפר ר' דוד, שמרן הגרי"ז יצא פעם לטייל עם הגאון רבי יוסף ליס זצללה"ה, במוצאי יום כיפור וכך אמר לו: "אם בירושלים עוד נשאר כמה טיפות יראת שמים, הרי זה הודות לרבי יוסף חיים זוננפלד והתלמידים של מהרי"ל דיסקין. ובזה"ל: "אויב ס'איז נאך דא א פאר טראפנס יראת שמים אין ירושלים איז דאס א דאנק רבי חיים זוננפלד און די תלמידים פון רבי יהושע לייב".(הרה"ג ר"מ וייספיש זצ"ל מפי ר' דוד ז"ל) וסיפר אברך אחד מבני ברק, שר' דוד אמר לו היום חופתו, מאחר שאתה נושא היום לאשה את נכדת רבי יוסף חיים זוננפלד, אספר לך מה שאמר לי החזו"א עליו בפה קדשו: "בלי רבי חיים זוננפלד לא היה נשאר ערליכער איד בירושלים". ע"כ. [ ומדבריהם ניתן לראות בבירור שהראי"ה קוק גרם בירושלים את ההיפך ואם לא עמידת הגרי"ח זוננפלד כחומה בצורה נגדו לא היתה נשארת בירושלים טיפה של יראת שמים וערכליכער איד אחד, כתוצאה מהתנהגותו של הראי"ה קוק.]. אגב, במחנה קיץ שנערך בקיץ האחרון עבור תלמידי ישיבת כנסת ישראל סלבודקא עלה נושא הראי"ה קוק במסגרת שו"ת עם ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א ובהשתתפות הגאון רבי שמואל זקס שליט"א והרב ישראל מאיר שושן שליט"א, ונחשפו עובדות מעניינות באשר ליחסם של מרן החזו"א, מרן החפץ חיים ומרן הגרי"ז מבריסק לראי"ה קוק השמים ללעג את נסיונם של תלמידי הראי"ה להציגם כבעלי הערכה חיובית ביותר כלפי הראי"ה קוק. בשיחה שקיימנו היום עם הגאון רבי שמואל זקס שליט"א נוספו לנו פרטים נוספים בענין זה ונפרסמם בעז"ה בקרוב באתר. (ניתן ומומלץ מאדלהשיג הקלטה של מחנה הקיץ על גבי דיסק בישיבת סלבודקא אצל הר' יודקובסקי הי"ו במחיר 12 ₪. הכותרת לשיהה המדוברת היא: "טיש עם הגרד"ל שליט"א").


למאמר זה התפרסמו 3 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  מורשת הר' קוק - שמד וכשלון חרוץ   י"ז כסלו
כמו אצל קרובי משפחה שלי (הם ירדו מן הארץ בשנות ה-80). הבן לומד באוניברסיטה קתולית ומצדיק עצמו בטענה "אל תדאג, אינני משתתף בפעילויות שלהם". בד בבד, הם סופר קיצוניים כשמדובר בוויתורים לערבים, מתנגדים ולועגים לכל דבר שאפילו מריח קצת כמו תהליך השלום, וערוץ 7 הינו אתר החדשות שלהם. אני גם זוכר איך שמחו כשרבין נרצח וקראו לו בוגד.
חסוי  
2.  איפה אפשר להשיג את הדיסק? יש טלפון?   כ"ז שבט   ללא תוכן  
משה  ממודיעין עילית
3.  למשה ממודיעין עילית...   ה' אדר
צור קשר במייל או בטלפון: 052-7687487
ונעביר לך את הפרטים. אם אתה מגיע לסלבודקה תשאל שם מי זה הר' יודקובסקי וממנו תוכל לרכוש את הדיסק.

שמיעה מחכימה ומועילה, יואל.
יואל אלחנן