כ"ז אב ה'תשע"ה

אודות שיתוף פעולה בין שי פירון ל...ראש עירית אלעד ישראל פרוש באשר להפיכת תלמודי תורה למוסדות ממלכתיים ולהשתלטות משרד החינוך על הסמינרים לבנותאודות שיתוף פעולה בין שי פירון ל...ראש עירית אלעד ישראל פרוש באשר להפיכת תלמודי תורה למוסדות ממלכתיים ולהשתלטות משרד החינוך על הסמינרים לבנות


זמן קצר אחרי שנחשף כאן באתר הקונטרס "משפיל גאים" אודות התנהלותו של ישראל פרוש במהלך התמודדותו על ראשות עירית אלעד מטעם יהדות התורה מתברר כי עבירה גוררת עבירה ומי שהמריד קהילות והסיתן למרוד בהוראת רבותיהן תוך גילוי פנים בפסקי דין שלא כהלכה וזיוף קריאות רבנים להצביע עבורו, לא בוחל גם בשיתוף פעולה עם הגרועים שבשונאינו אנשי יאיר לפיד וחבריו ופועל יחד עימם להרס תלמודי תורה והפיכתם למוסדות ממלכתיים אשר הוא הרס החינוך החרדי לשעה ולדורות. לנוכח חומרת הדברים יצא מגדרו עורך העיתון הותיק באלעד- "קוראים אלעד", אלון טיברגר, אשר מזה שנה מכסה בעקביות על כל פשעיו של ישראל פרוש לבל יגיעו לידיעת ציבור תושבי העיר ופרסם את הדברים הבאים: "מזימתו של שר החינוך, מר שי פירון, ליצור "רשת חינוך ממלכתית חרדית" ש"תחליף" את הבעלויות הקיימות מקדמת דנא של מוסדות החינוך החרדיים או לפחות "תתחרה" בהם, בעזרת סיוע עדיף של משאבים ממלכתיים –מבנים ותקציבים- נחלה עד כה כישלון חרוץ: פחות מ-15 מוסדות חינוך-המהווים פרומיל מבוטל מבין מוסדות החינוך התורני בארץ-פרצו גדר ו"הסתפחו" עד כה לרשת החדשה. ל"קוראים אלעד" נודע כי בין המוסדות ה"מסופחים" הללו –חמשה ממוקמים בעיר [אלעד]. ההעברה נעשתה בסיועה של העיריה, ששיגרה את בקשות ההעברה להנהלת המחוז החרדי של משרד החינוך (הממ"ח) בירושלים. כתוצאה מההעברה הפכו עובדי ההוראה במוסדות הללו לעובדי משרד החינוך, בדומה לגננות, המורים והמורות בזרם הממלכתי דתי. עוד נודע כי הידיעה על סיועה של העיריה למהלך-בניגוד גמור לדעתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל מכל העדות והחוגים-מאיימת הן על שלמותה של סיעת "יהדות התורה" והן על שלמותה של הקואליציה הקיימת במועצת העיר. יו"ר "דגל התורה", חה"כ הרב משה גפני הביע השבוע זעם רב כששמע על המהלך והגדיר אותו כ"תקיעת כדור בגב בעיצומה של המערכה הקשה נגד המגמות המסוכנות של שר החינוך הנוכחי לחסל את עצמאות החינוך החרדי בארץ. זוהי מערכה לה שותפים כלל הסיעות החרדיות שכישלון בה יחריב את היהדות החרדית וזה כתם נורא שחייבים לבטל מיד". הרב גפני הורה לנציגי התנועה במועצת העיר למחות בחריפות ובכל תוקף כנגד מה שהוא מכנה "שיתוף הפעולה המוזר של עיריית אלעד בנושא, שאין לו אח ורע בשום רשות מקומית חרדית".

חלק ממנהלי המוסדות הללו הבהירו בימים האחרונים כי הם בודקים את הדברים ובאם יקבלו הנחיה ברורה מגדולי ישראל לפרוש ממסגרת זו, ככל שיורו אותם, כן יעשו. נציגי ציבור בעיריה עמם שוחחנו הודיעו כי בימים הקרובים בכוונתם להיכנס לבתיהם של גדולי ישראל כדי לשמוע מהם כיצד לנהוג בענין חמור זה."

במקביל, נערכה באלעד בשבוע שעבר אסיפת חירום של הקהילה התורנית בעיר לנוכח שיתוף פעולה מצדו של ישראל פרוש עם משרד החינוך בנוגע להפיכת הסמינרים בעיר לסמינרים איזוריים, גם כאן, בנסיון להפקיע את השליטה על הסמינרים מארגון מנהלי הסמינרים, כשהדיונים בין העיריה למשרד החינוך נעשה בלא ידיעת ההורים, בלא ידיעת מנהלי הסמינרים ובלא ידיעת עסקני הציבור. (כאן כבר חזר עורך "קוראים אלעד" למנהגו ולא דיווח על אסיפה זו אפילו במלה אחת למרות שהוא עצמו היה נוכח בה ביודעו כי גם כאן האחראי לשיתוף הפעולה של העיריה עם משרד החינוך הוא אדונו-ישראל פרוש). באסיפה דברו הרב ש.ב גנוט תלמידו של הגר"ח קנייבסקי שליט"א וכן הגאון רבי אריה פרידמן שליט"א, מראשי ישיבת "כנסת יחזקאל" באלעד שעמדו על ההשלכות החמורות העלולות להיות כתוצאה משיתוף הפעולה בין העיריה למשרד החינוך.

הבוקר הגיע לידינו מכתבם של שניים מגדולי הדור הגראי"ל שטיינמן שליט"א והגר"ח קנייבסקי שליט"א אשר פורסם על ידי ארגון מנהלי הת"תים ביום שישי האחרון (כ"א במרחשון התשע"ה) תחת הכותרת: "לעמוד כחומה בצורה שלא לשנות אפילו כחוט השערה".

וז"ל: "אמרו חז"ל שהערבות על קיום התורה שנתנו כלל ישראל לקב"ה במתן תורה הם ילדי ישראל.

וזכינו בחמלת ד' שנתרבו לומדי תורה בת"תים ובהיכלי הישיבות אשר מחנכים בדרך המסורה לנו מדור דור, בלי שום תערובות של דברים אשר פוגמים בנפש הילד.

וכעת בזמן האחרון עומדים עלינו כאלה אשר רוצים להצר את רגליהם של החרדים לדבר ד', ורוצים להתערב לנו בחינוך הטהור של ילדי ובחורי ישראל ע"י הקמת מסגרת ממלכתי חרדי וכד', עלינו לעמוד כחומה בצורה שלא לשנות אפילו כחוט השערה ממה שהיה עד היום וח"ו לא להתפתות אחר דבריהם והבטחותיהם, אשר אחריתה מי ישורנו, ואין בזה שום הוראת היתר כלל.

ואלו אשר הצטרפו כבר למסגרת זו עליהם להתנתק ממנה. ובעה"י נצליח להמשיך במסורת החינוך שקיבלנו מאבותינו ורבותינו בלי שום שינוי עד ביאת גואל צדק בב"א. הכותבים וחותמים למען הצלת חינוך ילדי ישראל".
למאמר זה התפרסמו 2 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  די לכיבוש הציוני, הדתי והחרדי   ו' טבת
רוצים יהדות אותנטית ולא "יהדות" פוליטית.
רוצים יהדות תחת שלטון פלסטיני  
2.  "נחלה עד כה כשלון חרוץ" ?   ז' טבת
אבל היי, רק רגע ! כתוב שלפחות 14 מוסדות חינוך חרדיים כן הסתפחו למשרד החינוך ועדיין עורך העיתון קורא לזה כשלון חרוץ...

(דרך אגב, מי יודע כמה תלמידים לומדים במוסדות המסופחים. אפשר לחשוב שהכל נמדד עפ"י כמות המוסדות ולא עפ"י כמות התלמידים).

ואם 100 מוסדות חינוך חרדים היו מסתפחים למשרד החינוך האם אז מר אלון טיברגר היה מכנה זאת "הצלחה מרובה" ?

רק מוכיח כמה סילוק דעת יש היום בציבור החרדי !


הגיון חרדי מודרני