ב' תמוז ה'תשע"א

התיחסות מרן הסטייפלער- הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי בעל ה"קהילות יעקב" זצוק"ל לר' קוקהתיחסות מרן הסטייפלער- הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי בעל ה"קהילות יעקב" זצוק"ל לר' קוק לאחרונה נדפס חלקו השני של הספר "השקדן" העוסק בגרי"ש אלישיב שליט"א. בפרק טז' של הספר (בעמ' 107) פורסם צילום של מכתב הכתוב בכתב ידו של מרן ה"סטייפלער" - רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצוק"ל. המכתב עוסק בסידור תלמידי המוסד "ישיבת באר שבע" (מוסד של החינוך העצמאי באותם ימים) מבני עדות המזרח בישיבות ובסופו ניתן לראות מה היה יחסו לראי"ה קוק. וזלה"ק שם: בעה"י מוצש"ק פ' תולדות התשי"ח החוה"ש וכט"ס למע"כ ידידי הרה"ג המצויין בתורה ויר"ש מה"ו ד"צ מרצבך שיחי' אחד"ש מכתבו קבלתי, ועל דבר תלמידים הגומרים ישיבת באר שבע שקשה לסדרם אח"כ בישיבות מפני שמסרבים לקבל ספרדים [אשר באמת שלא כדין הוא ה' יכפר] צריך לשלחם בהשיבות המיוחד לספרדיים והוא א] ישיבת מקור חיים ע"י ירושלים וידעתי שנמצאים שם בחורים גדולים ומופלגים ומצליחים בלימודים. ב] ישיבת פורת יוסף ונמצאים שם ר"מים חשובים, ואיכות התלמידים לא ידוע לי ובכל אופן השוקד על התורה יצליח בכל מקום שיהי'. ג] ישיבת הרב וולדינברג בירושלים שאמנם ג"כ לא ידעתי מהות הישיבה ובכל אופן הרוצה ללמוד יצליח בכל מקום תורה שימצא. ראוי שהנהלת הישיבה תתקשר עם הישיבות הנ"ל ולדעת כמה הם מוכנים לקבל ואשער שיסודר בעה"י עבור כל הגומרים ישיבת באר שבע. ואשר כתב שמכיון שא"א לסדרם בישיבות וקרוב שיתקלקלו ר"ל, הרי זה שונה לתלמיד שאינו הגון , לענ"ד זה אינו, דענין שונה לתלמיד שאינו הגון היינו שעכשיו אינו הגון אבל מחמת העתידות אינו בכלל זה ועל כיו"ב אחז"ל בהדי כבשי דרחמנא למה לך, ובכל שעה שאיש ישראל לומד תורה"ק הוא נחת רוח להשי"ת ועוד שאין ספק שחלק חשוב מהם ישארו יראים ושומרי תורה ותלמידי חכמים, וכבר אמרו חז"ל אלף נכנסים למקרא ואחד יוצא להוראה וחלילה לעזוב משום זה המצוה הקדושה דת"ת דרבים. והנני דוש"ת ומברכו בכט"ס, יעקב ישראל קנייבסקי וראוי להתפלל על זה שהתלמידים לא יתקלקלו אח"ז וכן התפללו חז"ל שלא יצא ממנו תלמיד שמקדיח תבשילו כו' ותפילה מועלת הרבה והשי"ת יהא בעזרתנו. כמדומה שבישיבת מרכז הרב מקבלים ספרדיים בלא קישויים ואע"פ שיסודו מהרב קוק, מכל מקום התלמידים היוצאים משם הם שומרי תורה ות"ח חשובים ובכל אופן הוא הצלה לעומת מקוה ישראל וכיו"ב. (ע"כ המכתב). ממכתבו של מרן הגרי"י קנייבסקי ניתן ללמוד מספר דברים: א. הוא רואה לגריעותא מקום שנוסד ע"י הרב קוק ואם יוצאים ממקום שכזה שומרי תורה ות"ח חשובים הוא למרות שנוסד ע"י הר' קוק.[כאן חשוב לציין גם את העובדה ששנת כתיבת המכתב היא תשי"ח כשישיבת מרכז הרב היתה ישיבה הדומה במתכונתה לישיבות רבות אחרות ולמדו בה בני תורה רבים שלא היה להם כל קשר לדעותיו של הר' קוק וגם העומדים בראש הישיבה היו חרדים לדבר ה' ורחוקים מכל דמיונותיו של הר' קוק בנושא תחית האומה וכו'. רק אח"כ עם השתלטותו של הרצי"ה קוק על ראשות הישיבה שינתה הישיבה את פניה לבלי הכר והביאה לכך שבני תורה הדירו רגליהם ממנה ואלה שכבר היו בה עזבו אותה ואת שורותיה החלו למלא בוגרי ישיבות בני עקיבא למיניהן. ב. כיון שיסודה של הישיבה הוא מהר' קוק הוא לא ממליץ לשלוח לשם תלמידים כמו שעושה לגבי הישיבות הנ"ל במכתבו אלא רק מציין ששם מקבלים ספרדים בלא קישויים ושגם משם אפשר לצאת שומר תורה ות"ח. ג. מרכז הרב באה כאפשרות מוצא אחרונה רק כשהאפשרות החלופית היא מוסד כמו מקוה ישראל וכיו"ב (מקוה ישראל הינו בית ספר חקלאי חילוני). ד. כמי שהיה האדם הקרוב ביותר למרן החזו"א מאז בואו לארה"ק מחזקת התבטאותו של מרן הגרי"י קנייבסקי את הטענה כי התואר "מרן" שנכתב כלפי הר' קוק באגרתו הראשונה של מרן החזו"א אליו מיד עם בואו ארצה לא היה כי אם נימוס של כבוד בעלמא שכן אילולי היתה כוונתו של מרן החזו"א בשימושו בתואר זה לבטא הערכה אמיתית לאישיותו של הר' קוק, קרוב לודאי שלא היה מתבטא כלפיו מרן הגרי"י קנייבסקי בצורה המובאת לעיל. כמובן שבציונות הדתית מתיחסים לתואר כבוד של מרן החזו"א כלפי הר' קוק (גם כשהוא מופיע באופן חד פעמי רק במכתבו הראשון לר' קוק) באופן חסר פרופורציה לחלוטין תוך התעלמות מוחלטת מעדויות תלמידיו והאנשים הקרובים אליו ביותר מהן (כמו ממכתב זה של מרן הגרי"י קנייבסקי) מוכח כי יחסו של מרן החזו"א היה שלילי ביותר כלפי דיעותיו ומעשיו של הר' קוק וגם כלפי אישיותו היה ביקורתי ומסוייג כפי שכבר הבאנו בשני המאמרים הקודמים בנושא יחס מרן החזו"א לר' קוק.


למאמר זה התפרסמו 14 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  סליחה אבל...   כ"ט סיון
רואים שהסטייפלער כתב הרב קוק ולא הר' קוק כמו שאתם כותבים.
אברהם  
2.  לאברהם...   א' תמוז
אנחנו פשוט רוצים לצאת לכל הדעות ובכתבנו הר' אנחנו מתיחסים ליותר דעות של גדולי ישראל אודותיו (שכן באות ר' ישנם עוד תארים מלבד התואר "רב" שבהם השתמשו גדולי ישראל בהתיחסם לר' קוק.

בברכה, יואל.
יואל לאחנן  
3.  לר' יואל אלחנן   ב' תמוז
הייתי תמים כדי לא להבין את חומרת השימוש בתואר "הר'" על ידך באופן קבוע.
חשבתי שזוהי רק הימנעות משימוש בתואר "רב" והנה חשפת כוונות אפילות שלא הייתי מעלה בדעתי.
אח"כ לך תמכור לוקשים למישהו אחר שהכל נובע "מאהבה" ולא משנאה
סיגלוביץ'  
4.  תשובה לסיגלוביץ'   ט' תמוז
אין כאן שום כוונות אפילות.אנחנו לא מחלקים תארים אישיים מצידנו לר' קוק ולא עוסקים כלל בדעתנו האישית כלפיו. אנחנו מביאים בפני הציבור את דעת גדולי ישראל כפי שניכרת מהתבטאויותיהם כלפיו ובהבאת עובדות המסבירות יחס זה אליו מצד גדולי ישראל. מטרתנו היחידה היא שידע הציבור להזהר ולשמור מרחק מדעותיו המסוכנות של הר' קוק, מכתביו ומתלמידיו. וכיון שיש כאלה שהתבטאויותיהם החמורות של גדולי ישראל כלפיו תורמות להתרחקות ממנו אנחנו מביאים אותן. ואכן אנחנו עושים זאת מאהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הציבור הדת"לי ופשוט שהאהבה היא למוסתים ולא למסיתים.

בברכה, יואל.
יואל אלחנן  
5.  שאלה קטנה   י"ז תמוז
אם באמת התואר 'מרן' שנכתב כלפי הרב קוק לא היה כי אם נימוס של כבוד בעלמא אבל באמת היחס היה "שלילי ביותר" מדוע לא התבטאו עליו בחריפות כמו שאתה מתבטא, ומדוע במכתב של מרן הסטייפלער הוא לא כתב למה זה בעייתי להיות במרכז, והביטוי הכי קיצוני הוא "אע"פ שיסודו מהרב קוק" ושוב אתם מתבטאים בצורה הרבה יותר חריפה, למה?
יאיר ביליג  ממעלה אדומים
6.  הסטייפלר   י"ח אב
אז מה זה אומר ?שהוא לא מספיק גדול?
אם נתת למישהו תואר יותר גבוה ממה שיש לו לא עשית כלום.
אם הפחתת ממעמדו אולי ביזית רב בישראל לפחות לשיטת הסטייפלר ?
הקל בעינך הדבר????

מעניין את תפרסם את התגובה הזו.
יש לך נטייה לא לפרסם מה שקשה עליך.
אני מקווה שאתה מרגיש נקי ואמיתי שאתה עומד בתפילה לריבונו של עולם.
אני בקטנותי לא מעיז לזלזל באף לא אחד ובטח ובטח שלא בתלמידי חכמים בין אם אני הולך בדרכם ובין אם לא.

אבי  
7.  סתם נקודה לציון   כ"א אב
המוסד החינוכי "מקוה ישראל" מחולק לאגף חילוני ולאגף דתי וכנראה שהסטייפלר זצ"ל התכוון בדבריו לאגף הדתי.
ח.  מירושלים
8.  ליואל אלחנן   א' אלול
אם אתה רק רוצה להביא את דעת גדולי ישראל על מרן הראי"ה קוק זצ"ל זיע"א
כנראה "שבטעות" שכחת את דעת הרב אלישיב עליו (שדרך אגב הרב קוק היה המשדך שלו לבת תלמידו הקרוב הרב אריה לוין) שאמר על מחבר הספר נגד הרב קוק שאינו מבין איך הפקיר את העוה"ב שלו!!! ואת דעת הפץ חיים (שהתכתב עם הרב קוק בעניינים בסדר קודשים)ושנשאל אם היה היום בית מקדש מי יהיה הכה"ג וענה שבודאי הראי"ה קוק זצ"ל זיע"א יהיה הכהן הגדול!
וכמו שהרב קוק זצ"ל זיע"א אמר בעצמו לאחר שראה פשקוילים שיצאו נגדו ושאל:"נגיד שאני לא הרב הראשי לישראל אלא סתם יהודי פשוט למה צריך לשפוך את דמי?"
מקווה לתשובתך השלמה וחזרה מהתבטויותך
נגד מרן
ראובן  מירושלים
9.  המשך   א' אלול
בתגובה שלי שהבאתי את דעת הרב אלישיב נגד מחבר הספר נגד הרב קוק לא ידעתי שאתם מוציאי הספר
ראובן  
10.  החפץ חיים זצ"ל   כ"ד תשרי
בחומש של הרצי"ה נדפס שכאשר החפץ חיים שמע על המלחמה נגד דעותיו של הרב קוק אמר החפץ חיים שבניהם של המוחים ישתמדו

האם יש מידע על הנושא
שלמה בן זאב  מגוש דן
11.  תודה   י"ט טבת   ללא תוכן  
יעל  
12.  הערה   כ"ו ניסן
אמנם אין לי חלק ונחלה במשנתו של הרב קוק, עכ''פ את החזו'א ידעתי, על משנתו חונכתי, ומאד מאד קשה בעיני לקבל את העובדה שכתב תואר רק מטעמי 'נימוס'. הלא החזו'א הה איש שכולו אמת, רחוק ממנהגי נימסין שאינם אמת.
מיושבי שכון 'חזון-איש' ב''ב  
13.  כדאי לחלק את המאמר לפסקאות   ט' אלול
לצורך זה נועד כפתור Enter...

דבר שנכון בעוד מאמרים אחרים.
גרוס  
14.  עם השתלטותו של הרצי"ה?   כ"ו כסלו
האם לא היה תמיד ראש הישיבה לאחר פטירת אביו?


משה  מאשקלון