כ"ט אייר ה'תשס"ז

לא חרבה ירושלים אלא על שחללו בה את השבת...ועל שקלקלו בה את הדין...לא חרבה ירושלים אלא על שחללו בה את השבת...ועל שקלקלו בה את הדין... חבר בית הכסא מטעם המפד"ל זבולון אור לב רצה כנראה לעורר את חבריו מחלומם המתמשך כבר ארבעים שנה באשר לשיחרורה של ירושלים ולהזכיר להם כי גם ארבעים שנה אחרי כיבושה ע"י המדינה מיד הערבים ממשיכים לנסות ולהחריב בה כל דבר של קדושה שעוד נשאר בה וכדי להיות נאה דורש ונאה מקיים הניח הוא בעצמו הצעת חוק המתירה חילול שבת וכמו שמדווח אתר ערוץ 7 וז"ל:

ח"כ זבולון אורלב (איחוד לאומי-מפד"ל) הגיש הצעת חוק, "יום השבת – יום תרבות ומנוחה" לפיה יהפוך גם יום ראשון ליום שבתון, אך תיאסר פעילות תעשיה, מסחר ושירותים.

בהצעת החוק נכתב כי פעילויות תרבות ובילוי שייערכו בשבת, ייעשו תוך הקפדה על מיקומן, בהצעת החוק הוסיף אורלב כי יתאפשרו הסעות ציבוריות למקום הבילוי בשבת, אך, "לא יתאפשרו הסעות ציבוריות שלא למקומות תרבות ובילוי. הסעות ציבוריות, למקומות תרבות ובילוי בלבד, בתחומי רשות מקומית שתחפוץ בכך, לא יהיו בכלי רכב שקיבולתם עולה על 12 מקומות, במתכונת שבת, ותוך שמירה מירבית על צביון השבת והגבלת הצורך".

מבדיקה שערכנו, התברר כי הצעת חוק דומה הועלתה בידי ח"כ לשעבר נחום לנגנטל (מפד"ל), המפתיע הוא שאז תמכו בה הח"כים מש"ס יאיר פרץ ודוד טל, אולם היום פרסם שר התמ"ת אלי ישי הודעה לפיה מכנה את ההצעה "רפורמים לעניין שבת".

"אנו תוקפים בחריפות כל ניסיון של מפלגות הקוראות לעצמן דתיות והופכות לרפורמים לענייני שבת... חבל שמפלגה שהגיעה לאובדן דרך פוליטית מנסה להפוך את השבת, זו ששמרה על כל היהודים בכל התפוצות, לאג'נדה פוליטית. מי שמגמיש את קדושת השבת, יגמיש את המעמד האישי ולבסוף ישנה את מי הוא יהודי. אין מקום לרפיסות שכזאת והיא לא תקום ולא תהיה", אמר ישי.

אורלב הסביר את הצעת החוק ואמר כי, חרף "חוק שעות עבודה ומנוחה" אנו עדים לסחף גדול בפתיחת המסחר בשבת.

"ההצעה ממליצה לנקוט צעדים על מנת להקל על בילוי בשבת בצורה שאין בה חילול שבת, כגון מתן אפשרות לרכישת כרטיסים מוקדמת. כמקובל גם עתה, מומלץ להעביר, במידת האפשר, אירועים ספורטיביים (או אחרים) המתקיימים בשבת למוצאי-שבת, או לימי חול. מוסדות שירצו בכך יוכלו לקיים פעילות מסחרית במוצאי-שבת".

"הצעת החוק מגבילה את התחבורה הציבורית בשבת למקומות תרבות ובידור בלבד, וגם שם מגבילה את התדירות ואת גדלי הרכב, והיא מבוססת בעיקרה על אמנת "גביזון מדן".

אורלב הוסיף כי בהצעה זו תומכים גדולי הרבנים ואת ניסוחה יזם הרב ישראל רוזן, רבנים נוספים שמנה שעליהם מקובלת ההצעה הם, הרב שאר ישוב כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית, רבה הראשי וראש אבות בתי הדין בחיפה, הרב יעקב אריאל, רב העיר רמת-גן, הרב צפניה דרורי, רב העיר וראש ישיבת ההסדר בקרית שמונה והרב נחום רבינוביץ'- ראש ישיבת ההסדר במעלה אדומים.

"בשונה מהצעות חוק דומות שהונחו על שולחן הכנסת בנושא זה, הצעת חוק זו אינה עומדת בסתירה להלכה היהודית ולא תיצור מצב תקדימי שהכנסת מתירה בשבת את אשר אסרה התורה".


אין צורך בתוספת מלים. נביא כאן רק את לשונו של רבי יצחק עראמה בעל הסה"ק "עקדת יצחק" המבהירים כיצד צריך להתייחס להצעות כגון זו של זבולון אורלב.


וז"ל [בשער כ']: "החטא הגדול אשר יעבור עליו איש איש מבני ישראל בסתר ושלא לדעת הרבים או בית דין, חטאת יחיד היא והוא בעוונו ימות ע"י בית דין של מעלה או בית דין של מטה וכל ישראל נקיים. ואמנם חטא הקטן כשיסכימו עליו דעת הרבים והדת ניתנה בבתי דיניהם שלא למחות בהם, הנה הוא זימה ועון פלילי וחטאת הקהל כולו ולא ניתן למחילה אם לא בפורענות הקהל, ןלכן הוא טוב ומטיב שיכרתו או ישרפו החטאים ההם בנפשותם משתעקר אות אחת מהתורה בהסכמת רבים, ומי שלא יקבל זה בדעתו אין לו חלק בבינה ונחלה בתורת אלקות"


כנראה שזבולון אור לב מחבב פורענויות...
למאמר זה התפרסמו 0 תגובות. הוסף תגובה למאמר