כ' אב ה'תשס"ו

"חברים מקשיבים" או "חברים משקרים"- התיחסות לתשובת חברים מקשיבים אודות שירות לאומי"חברים מקשיבים" או "חברים משקרים"- התיחסות לתשובת חברים מקשיבים אודות שירות לאומי

בעקבות פרסום החומר לאחרונה כאן באתר בנושא שירות לאומי פנה אחד ממבקרי האתר למערכת הרבנים של האתר "כיפה" ושאל את השאלה הבאה:


"נשאלו באתר עשרות שאלות בנושא השירות לאומי.
בגדול גישת הרבנים באתר היא בעד. אך רציתי לבקש בקשה קטנה אך כ"כ חשובה, מי הם אותם גדולי ישראל המתירים שירות לאומי?
זאת לא הפעם הראשונה שאני שואל, ומעולם לא נעניתי".


מערכת כיפה החליטה משום מה להעביר את השאלה ל"חברים מקשיבים" שפשוט נתנו למישהו שאינו מכיר כלל את הנושא לענות (כפי שנראה להלן) אך גם הוא לא הסתפק בהצגת בורותו בתחום ואף שקר במצח נחושה לגבי דעת הר' מרדכי אליהו, בדיוק כמו שעושים רבותיהם השקרנים של הצבור הדתל"י העושים כל שביכולתם כדי להעלים את האמת הכל כך פשוטה מבנות ישראל באשר לאיסור ה"שירות הלאומי"...


למעשה לא מציג ה"חבר המקשיב" יענק'לה שום מקור או הפניה לפסק של אחד מגדולי הרבנים (ולו של הצה"ד).


כבר בהתחלה פותח המשיב המקשיב בשקר וז"ל: 
"גדולי ישראל שמתירים שירות לאומי - כשהוא נעשה שלא בכפיה אלא מתוך בחירה של הבת, וכשהוא נעשה במסגרת כללי הצניעות - הם למשל הרב אליהו (ראה קישור לתשובה של בנו, שמדגיש תמיד שכל דבריו הם על דעתו של אביו". (אגב, בתשובה לא אומר הר' שמואל אליהו ולו ברמז שדבריו הם דעת אביו הר' מרדכי אליהו) 


מיד נתייחס לדעת הר' מרדכי אליהו אך לפני כן שימו לב להסחת הדעת. מצד אחד המתיר הוא הר' מרדכי אליהו מצד שני המקור להיתר הוא בנו הר' שמואל אליהו...


האם הר' מרדכי אליהו בלע את לשונו?? אם הר' מרדכי אליהו מתיר באיזה שהוא אופן שירות לאומי האם הוא לא יכול לאמר זאת בעצמו אלא זקוק שבנו יהיה לו לפה?? מדוע המשיב המקשיב לא שולח את השואל לשאול את הר' מרדכי אליהו בכבודו ובעצמו מה דעתו על שירות לאומי??


מעבר לכך, שירות לאומי בהתנדבות קיים כבר למעלה משלשים שנה. אם הר' מרדכי אליהו מתיר זאת הייתכן שאין שום מסמך כתוב על כך? שום עדות בע"פ על תשובה החלטית בנושא זה מטעמו כנגד איסור ייהרג ואל יעבור של גדולי הדור שביניהם מוריו ורבותיו??


וממשיך המשיב המקשיב ברשימה השמית של רבנים מתירים בלי שום הפניה למקור המעיד על כך:


"הרב אברהם שפירא, הרב נבנצל (אני יודע באופן אישי שהוא התיר ללכת לשירות לאומי שנעשה במסגרת טובה), הרב יעקב אריאל, ואני בטוח שיש עוד רבים אלא שכרגע איני משמש בתור לשכת מודיעין... "


המשיב המקשיב לא מסתפק בכך וחושף את ה"חידוש" הגדול שהתחדש לו רק השבוע (ובכל זאת מכל מערכת ה"משיבים" של כיפה נבחר דוקא הוא לענות על שאלה שהדברים הכי בסיסיים אודותיה רק השבוע נתחדשו לו) וז"ל:


השבוע התחדש לי שגם החזון איש, שכתב ששירות לאומי הוא בבחינת ´יהרג ואל יעבור´, דיבר על שירות לאומי בכפיה, כלומר כזה המחוייב על פי חוק, ואין מדבריו כל ראיה לשירות לאומי הנוהג בזמננו".


שמעתם את החידוש?? אולי גם מותר להשתמש בטלפון סלולארי בשבת כי מרן החזו"א לא דבר על כך בספרו על שו"ע או"ח....


ונניח שאין בדבריו של מרן החזו"א משום ראיה לאסור שירות לאומי בהתנדבות, האם יש בכך ולו צל של היתר??


השואל, בצדק רב, לא מסתפק בדברי המשיב המקשיב וממשיך לשאול:


אמנם החזו"א לא דיבר על התנדבות משום שאז לא היה מדובר על התנדבות אך מסתבר מאוד שהיה אוסר גם בהתנדבות כמו שעשו ממשיכי דרכו כהסטייפלער הרב שך ר´ צבי פסח פראנק ועוד וגם כאן נקטו בלשון של יהרג ואל יעבור. ויותר מזה אף הרב מרדכי אליהו אוסר ואפ´ בהתנדבות!!!
והנה ציטוט מתוך דברי הרב מרדכי אליהו:"אין שום היתר לאפשר לבנות ללכת לשרות לאומי אפילו מה שנקרא בהתנדבות".  (עיטורי כהנים,גליון 104,עמ´ 30, תשרי התשנ"ד) אז על מה אתם נשענים?  ולגבי הרב שפירא אשמח למקור".ע"כ השאלה.


(אגב, דברי הר' מרדכי אליהו "אין שום היתר לאפשר לבנות ללכת לשירות לאומי וכו'" הם תשובה שלו לרב אביגדור נבנצל שמוצג בשקר ע"י המשיב המקשיב כמתיר שירות לאומי. ואם מתיר מדוע שואל את הר' מרדכי אליהו?? ואם כבר שואל מדוע מתיר בניגוד לדעתו??)

המשיב המקשיב לא נבוך מהשאלה וחוזר שוב על השקר (לשקר...)

"ציטטת בשם הרב אליהו שלדעתו אין שום היתר ללכת לשירות לאומי. אין לי את חוברת עיטורי כהנים לפני ולכן אין לי דרך לדעת אם הציטוט הנ"ל (שמקורו באתר) הינו שלם או חלקי. בין כך ובין כך, הרב שמואל אליהו נשאל ישירות לדעתו של אביו, והוא השיב שאביו אינו מתנגד לשירות לאומי באופן גורף, אלא כל מקרה נידון לגופו, וכמו שכתבתי לפני כן. לכן גם אם הציטוט מהחוברת הוא ציטוט שלם, הרי יש לפניך הבהרה מפורשת המשלימה אותו". 


שומעים?? "אין לי את עיטורי כהנים ולכן אני לא יודע אם הציטוט שלם או חלקי"


מה כן יש למשיב המקשיב?? הוא שוב מתעלם מקיומו של הר' מרדכי אליהו עצמו ומסתתר מאחורי בנו הר' שמואל אליהו (שהרי לר' מרדכי אליהו אסור לענות ישירות על כלום אלא רק לחבר תפילות על גוש קטיף...) כשגם בפיו הוא שם את השקר הבא: " הר' מרדכי אליהו אינו מתנגד לשירות לאומי באופן גורף, אלא כל מקרה נידון לגופו"
 
כשהוא כל כך בטוח בתשובתו הוא מציע לשואל לחזור אתה אלינו כדי שנודה ב"טעותנו" וז"ל:


"הָצָעָתִי היא לפנות לאתר אותו ציינת ולהציג בפניהם את הדברים. אם הם מבקשי אמת, אז הם יודו בטעותם. אולם אם הם יתעלמו מהדברים – סימן שאי אפשר להאמין למילה אחת שכתובה שם. מה דעתך?"


ואז עובר המשיב המקשיב לדעת הר' שפירא ושוב, הפלא ופלא, שום מקור, מסמך, עדות בע"פ וכד' וז"ל: 

"לגבי דעתו של הרב אברהם שפירא, איני יודע בשביל מה אתה צריך מקור. הנחת היסוד שלי היא שיש בינינו יחסי אמון, לא? כיון שבכל זאת שאלת אכתוב שאיני יודע אם דעתו כתובה או שהיא נשארה כתורה שבעל פה. אתה מוזמן לגשת לישיבת מרכז הרב ולברר את דעתו ישירות".


שמעתם?? שואל מבקש מקור ומה התשובה של המשיב המקשיב?? "איני יודע בשביל מה אתה צריך מקור"... לא מספיק שיש בינינו יחסי אמון??...


 


ושימו לב לתשובה הכ"כ משכנעת(שלא אומרת כלום): "איני יודע אם דעתו כתובה או נשארה כתורה שבע"פ"... נו..נו.. לא נקשה עליך עד כדי כך, נסתפק רק בדעתו כפי שמשיב מקשיב האמור לענות לשאלה אמור להכיר. שימו לב לתשובה: "אתה מוזמן לגשת לישיבת מרכז הרב ולברר את דעתו ישירות" (מדוע כשמדובר בר' מרדכי אליהו לא מציע המשיב המקשיב לפנות אליו ישירות??) ושוב... למעלה משלשים שנה מאז החל השירות הלאומי בהתנדבות ואין כל דרך לדעת את דעת הר' שפירא בלי להגיע אליו ישירות??

המשיב המקשיב מסיים בהיתר של הרב צבי יהודה קוק ללכת לשירות לאומי שאף ראה בכך מצוה (שוב, כשהוא נעשה במסגרת כללי ההלכה והצניעות) ושוב מציין: "אף כאן אין לי הוכחה כתובה לדברי ואיני רואה בכך צורך. אם אתה רוצה, אתה יכול לשאול את תלמידיו ישירות, למשל את הרב יעקב אריאל והרב זלמן מלמד, שמשיבים שניהם באתר ישיבה".... (ראה התיחסות לדבריו הסותרים דברי עצמו ב"דת הציונות" פרק ו' חלק ב' )


 


סיכום: למשיב המקשיב אין שום מקור הלכתי להיתר שירות לאומי ולו מאחד מגדולי הדור או מאחד מרבני הצה"ד הוא מפנה לשאול כל מיני אנשים "ישירות" למרות שהוא מעולם לא עשה זאת שאם היה עושה זאת יכל להעיד מה ששמע הוא כשהוא בירר זאת ישירות.


זה לא מונע אותו מלהכפיש את אתר "אזמרך בלאמים" ולומר וז"ל: "מדובר באתר שמבזה גדולי ישראל, ומשתמש לשם כך גם בחצאי אמיתות. מניסיון אני יודע שלא יפרסמו שם שום דבר שמנוגד ל"עובדות" שהם כותבים, גם אם יוכיחו להם באותות ובמופתים שהם משקרים במודע, ואם כן כל מבקש אמת ירחק מהם, כי הם לא כאלה"


בואו ונראה מי מבקש אמת ומי משתמש בשקרים גמורים ולא בחצאי אמיתות.


 לגבי הר' שפירא- לפני עשרים שנה בגליון "נעורים" (ינואר 86) משיב הר' לשאלה אודות שירות לאומי. אחר שאומר מפורשות כי שירות צבאי אסור על פי דין גם כשמדובר על שירות  כמורה חיילת (אגב באתר "כיפה" הנ"ל מפרסמים פנייה הקוראת לבנות לשרת כמורה חיילתנגד דעת הר' שפירא) הוא מתייחס לשירות לאומי וכותב שעל אף שאין זה בכלל האיסור של שירות בצבא בגלל שמדובר בהתנדבות, רבנים לא רואים זאת בעין יפה לגבי חלק מהבנות. הוא כותב שיש בעיה חינוכית בעצם היציאה של בנות מהבית ומוסיף ש"בכל מקרה יש צורך בפיקוח אישי עליהן על ידי רבנים ורבניות מחנכות ובהסכמת הורים ומחנכים. בלי הסכמה ובלי פיקוח ודאי שהתקלה בעזיבת הבת את ביתה היא מרובה וגדולה מאד, ובדרך כלל כל כבודה בת מלך פנימה".


כלומר- שום מלה על היתר אלא לשון עדינה מאד (כי מדובר בבטאון המיועד לנערים ונערות שייתכן ואיסור מוחלט ממילא לא ידבר אליהם) מלאה הסתייגויות וחששות. מעבר לכך, כל האגודות המפנות לשירות לאומי מתעלמות לפחות לגבי חלק מהבנות מדברי הר' שפירא לגבי פיקוח אישי של רבנים ורבניות על הבנות ואם כך, כל מי שדברי הר' שפירא שווים משהו בעיניה לא יכולה להתנדב לשירות לאומי ולו רק בשל העובדה שהיא מסייעת לארגונים המתעלמים מדעת הרב שפירא ומכניסים בנות בלי כל נקיפות מצפון למסגרות שירות מסוכנות והרסניות.


לגבי הר' מרדכי אליהו- כפי שראינו במכתבו של הר' מרדכי אליהו נאמר מפורשות: "אין שום היתר לאפשר ללכת לשירות לאומי". הנסיון להציגו כמתיר לכתחילה שירות לאומי במקומות "לא בעייתיים" הוא שקר גלוי אך לא יענק'לה המקשיב הוא המקור לשקר הזה. קדם לו הר' אבינר שבדיוק בימים אלה מציין שנה להתעלמותו מפסק מפורש של הר' מרדכי אליהו האוסר עליו להורות בעניני אישות, נדה, מראות וכיו"ב'.


  ב"עיטורי כהנים" (גליון 104,תשרי התשנ"ד) מציג הר' אבינר שאלה שהגיעה אליו משואלת תמימה ומבקשת אמת וז"ל: "ראיתי כתבה שהרב הראשון לציון - הרב מרדכי אליהו, פסק להלכה - כי אסור לבנות דתיות לשרת בהתנדבות בשירות הלאומי. מה עכשיו, אנחנו הבנות הדתיות אמורות לעשות, לנוכח פסק הלכה זה? דברתי עם כמה מחברותי, ששמעו פסק הלכה זה, הן אמרו שכנראה הן ילכו לצבא-במקום לשירות הלאומי. ואני לא ידעתי מה להשיב להם. שהרי הרב שלח לי לא מזמן מכתב תשובה, ואמר שהשרות הלאומי, זוהי מצוה גדולה מאוד".


 וכך עונה הר' אבינר בלי להתבייש לשקר לשואלת שוב וז"ל: "ודאי ששירות לאומי לבנות הוא מצוה גדולה, לעשות חסד ולהפיץ תורה וחינוך טהור בישראל.
אך כמו כל מצוה, הוא צריך להעשות בכשרות, ולפני הרבה שנים שאלתי את הגר"מ אליהו והוא אמר לי שיש מקומות בהם השירות הלאומי מבוצע בניגוד להלכה, הן השירות עצמו הן סדרי המגורים, אך יש מקומות שהוא לברכה, כגון בת שלמדה באולפנא והיא בעצמה אחר כך מדריכה באולפנא".


 את השקר שבדברי הר' אבינר, ובדברי המשיב המקשיב ( אשר מייחס את הדברים לר' שמואל אליהו ללא כל בסיס כדי להשמע יותר אמין) חושף דוקא אדם שלא חשוד על חרדיות יתר ואפילו נמנה על כתבי "הצפה" הלא הוא העיתונאי שאול שיף הכותב כבר לפני כחמש שנים את הדברים הבאים בעיתון "השבוע" (מיום 16.11.2001) וז"ל: "הראשל"צ הגר"מ אליהו שליט"א שולל את רעיון השירות לאומי לבנות. את דעתו  זו אין הגר"מ אליהו מסתיר וכאשר שואלים אותו על כך הוא אומר בפירוש כי דעתו אינה נוחה מכך שבנות עוזבות את בתיהם ומתנדבות במסגרת השרות הלאומי.


 כאשר נשאל הגר"מ אליהו מדוע אם כן הוא מייעץ לבנות היכן עדיף לשרת- הוא השיב, כי כאשר ברי לו כי כלה ונחרצה  דעתה של הבת לצאת לשרות לאומי ודעתו לא תשמע הוא מייעץ לה על פי הבנתו לבחור בין האלטרנטיבות המועדפות...". ע"כ.


 


לפני כשלש שנים עם צאת המהדורה הראשונה של "דת הציונות" הוזמנתי לדבר באחד מערוצי הרדיו לקירוב רחוקים בנושא השירות הלאומי. מנחה התכנית ספר לי כי ערך תחקיר קטן כהכנה לתכנית באשר לדעת רבנים שונים בנושא שירות לאומי. בין היתר התקשר ללשכתו של הר' מרדכי אליהו. כשהסביר את הטעם לפניתו למזכירת הלשכה  תמהה ואמרה: "הלא דבר מפורסם ופשוט הוא שהר' מרדכי אליהו מתנגד לשירות לאומי"...


 ואם לא די בזה, באחת מתכניות הרדיו לאחרונה נשאל הר' מרדכי אליהו בשידור חי מה דעתו על שירות לאומי. הוא השיב חד משמעית שאין ללכת לשירות לאומי ויש לעשות במקום זאת שירות ל-אֻמִי, היינו, לעזור לאמא בבית...


 אבל כמו שלא מפריע לר' אבינר להכשיל נשים באיסורי כרת נגד הוראה מפורשת של הר' מרדכי אליהו (והר' שפירא ועוד רבנים) כך לא מפריע לו לשקר את הבנות המסכנות הפונות אליו באשר לשירות הלאומי ואם כך משקרים הרבנים מה הפלא שתלמידיהם ה"מקשיבים" משקרים אף הם ויחד עם זאת מאשימים אותנו ב"חצאי אמיתות" ומקיימים בכך "כל הפוסל במומו פוסל"... 
למאמר זה התפרסמו 7 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  כמה שזה נכון!   כ"א אב
הרה"ג לא מתיר בשום צורה יציאה לשירות לאומי!
מי שבוחרת לעשות זאת-מתעלמת מפורשות מדברי גדולי הדור!
הבעיה היא שזה דבר שתפס כ"כ תאוצה בקרב הציבור הדת"ל כך שאי אפשר להניא אותם מזה.
כל הכבוד לאתר מזכה הרבים!
פלונית מתחזקת  
2.  ושם הוא עוד מוסיף חטא על פשע !   כ"ג אב
שאלה:
הרב כתב ששירות לאומי בהתנדבות מותר. הביאו לרב קטעים מדברי מרן החזו"א (שלא דיבר על שירות בהתנדבות) והרב ראה את זה כראיה לכך שהוא צודק (שהרי החזו"א לא התנגד לש"ל בהתנדבות אלא בכפייה, דבר שלכו"ע אסור).
להלן אגרת ממרן הסטייפלער (’קריינא דאגרתא’ ח"ט אגרת רכז) שם הוא כותב על שירות לאומי בהתנדבות. לאחר שמביא את פסקם של הגרצ"פ פרנק, הגרז"ר בנגיס, הגרא"ז מלצר והגאון מטשעבין לגבי שירות לאומי בכפייה כותב מרן הסטייפלער: "ולאשר כהיום בשנת תשל"ב עת צרה היא ליעקב כי בבעוה"ר מתכננים שוב להפעיל וללחוץ על גיוס בנות בצורת התנדבות לשרות לאומי, ובהיות כי ברור שרובם ככולם של המתגייסות יתקלקלו ויתדרדרו הן באמונה ודעות והן בקדושת בת ישראל ושמירת הדת שכ"ז הוא ביהרג ואל יעבור ראיתי הכרח לחזור ולפרסם פס"ד הנ"ל מאדירי התורה ז"ל שנתפרסם בשנת תשי"ב תשי"ג".
תשובה:
אכן אם הציטוטים נכונים, יש רבנים שכתבו שאסור להתנדב גם במסגרת ה"שירות לאומי". אמנם חובה לציין, כי המציאות מכחישה מקצת מהדברים. נכתב: "ובהיות כי ברור שרובם ככולם של המתגייסות יתקלקלו ויתדרדרו הן באמונה ודעות והן בקדושת בת ישראל ושמירת הדת". וברור שהמציאות אחרת. אמנם יתכן שאם הבנות החרדיות היו הולכות לזה, היו אכן מתקלקלות, כפי שכתב הרב קנייבסקי. והסיבה לכך, מפני שלא הורגלו להיפגש עם החברה הדתית לאומית וק"ו החילונית. אבל הבנות הדתיות לאומיות ברובן הגדול אינן מתקלקלות. ואלו שיורדות, רובן היו יורדות גם בלא זאת.
אמנם יש לציין, כי כאשר ההתנדבות היא במקומות שהרוב הם חילוניים, אכן סכנת הירידה גבוה, ועל כן צריך להימנע מללכת למקומות אלה.
מכל מקום, רבותנו, תלמידי מרן הרב קוק, ועוד רבנים גדולים שהולכים בדרך זו, לא אסרו את השירות הלאומי. ובוודאי שהבנות שגדלו לאורם, נכון שילכו על פי הדרכתם. וכל הדיון שדנתי בו הוא כיצד לתרום יותר, אבל אין בזה איסור.
מעבר לכך, גם בת חרדית שתרצה לסמוך על גדולי רבותנו, אם תעשה זאת לשם שמיים, באופן שאין חשש שתידרדר, יש לה אילנות גדולים לסמוך עליהם.
מגיב  
3.  לשחות נגד הזרם   כ"ג אב
בת שכל חברותיה מתנדבות לשירות לאומי והיא רוצה להימנע מכך נמצאת בנסיון לא פשוט. הלחץ החברתי גדול. היא מוצגת כמשתמטת למרות שבפועל היא התורמת את התרומה האמיתית לעם ישראל. היא זקוקה להמון אומץ, עוז רוח ונחישות.

כמי שגדל בעבר בציבור הדתי-לאומי אני מכיר את הרוח הנושבת שם. למרות שכבר הרבה שנים אני חרדי יש לי הרבה מילים טובות לאמר על הנוער הנפלא הזה, המסור למען האידאלים שלו. רק חבל שהמסירות הזו לא מופנית לכיוון הנכון. אני פונה לבנות היקרות מהציבור הזה אנא השתמשו ברוח המסירות למען כלל ישראל שנתברכתם בה ועמדו כחומה בצורה נגד הלחץ החברתי - אל תלכו לשירות לאומי. לא תתחרטו על כך!! הקב"ה לא נשאר חייב, הוא יברך אתכן שתקימו משפחות נפלאות ותראו נחת אמיתי מהילדים!
אבי  ממרכז
4.  תיקון טעות   כ"ו אב
השאלה שלי הופנתה מלכתחילה לצוות "חברים מקשיבים" מתוך הנחה שהם קשורים לניהול האתר, משום שכבר שאלתי זאת רב אחר באתר(אינני זוכר מי זה היה) ולא נענתי.
עוד דבר שכתבתי והם השמיטו הוא שאיך הם מיחסים לרב נבנצל והרב יעקב אריאל יחס של גדולי הדור, אבל כמובן הם השמיטו זאת.

אני נוהג לפעמים לקורא כמה מהדברים שהם מפרסמים, האם יש ענין לידע אתכם בכל מיני דברים מוזרים שהם כותבים?
ת"ל
ד.צ  מת"א
5.  שקר בכתבה   כ"ח אב
אע"פ שהתלבטתי קשות אם שייך להגיב באתר, משום שיש בכניסה לכאן איסורי תורה חמורים, בכ"ז החלטתי שכדאי להראות שקר אחד מיני רבים ביחס לדעתו של הרה"ג מרדכי אליהו:
http://www.yeshiva.org.il/ask/print.asp?id=21751
איתי  מחברים מקשיבים
6.  לאיתי מחברים מקשיבים...   כ"ט אב
א.על האיסורים של חנופה, גילוי פנים בתורה שלא כהלכה, לא הגיע להוראה ומורה שנמצאים ב"חברים מקשיבים" הס מלהזכיר...
ב.האיסור החמור הוא הוצאת השם הרע שאתה עושה כאן (לומר שבכניסה לאתר זה יש איסורי תורה)
ג.תודה, אכן הראת שקר אחד, הר' שמואל אליהו משקר לגבי דעת אביו (אתה אמרת), תודה שלימדת אותנו, קצת מאמץ לברר את דעתו של הרב מרדכי אליהו עצמו וה' יזכה אותך להפסיק להורות לרבים כנגד התורה
צלפחד  
7.  לאיתי...   כ"ט אב
ראשית-אולי תסביר לנו למה הר' מרדכי אליהו צריך את בנו שידבר במקומו?? הוא לא יכול לענות בעצמו לשאלה זו?? הר' שמואל אליהו לא נאמן עלינו באף מלה שיוצאת מפיו, ואין לו שום בעיה גם לומר ההיפך מדעת אביו (במיוחד כשהדברם קשורים לציונות ואביזרייהו).

שנית- גם לשיטתך שזו דעת הר' מרדכי אליהו, הרי כל העמותות המפעילות את השירות הלאומי מתעלמות מדעתו ושולחות גם למקומות שהוא בפירוש מתנגד אליהם ואם כן מדוע שבת ישראל כשרה תסייע לעמותה המחטיאה את חברותיה בניגוד לגדולי התורה??

שלישית- גם אם הר' מרדכי אליהו התיר, הרי כל גדולי ישראל כולל רבותיו אסרו ומדוע יקבע כמותו להתיר ולא כמו כל גדולי ישראל ורבותיו שאסרו.

ושוב כל זה לשיטתך המסתייעת בשקרי הר'שמואל אליהו. דעת הר' מרדכי אליהו עצמו בפירוש שהשירות הלאומי אסור בכל צורה שהיא!!!

בברכה, יואל.
יואל אלחנן