כ' שבט ה'תשס"ז

הר' שלמה אבינר בודה מלבו היתר של הרבנות הראשית לשירות לאומיהר' שלמה אבינר בודה מלבו היתר של הרבנות הראשית לשירות לאומי

לפני חמש שנים כשהספר "דת הציונות" היה בשלבי כתיבה ניהל הרב אברהם חזן התכתבות עם הר' שלמה אבינר בנושאים שונים אודותם דן הספר "דת הציונות". אחד הנושאים היה השירות הלאומי. השאלה שהופנתה אל הר' אבינר היתה: מה דעת הרב על שירות לאומי? הר' אבינר השיב כי שרות לאומי זה חסד בהתנדבות בתנאי שיסודר בכשרות. הרב חזן המשיך ושאל: כיצד הרב מכנה דבר שגדולי הדור אסרוהו בייהרג ואל יעבור ואפילו הרבנות הראשית אסרה אותו "חסד בהתנדבות"??. הר' אבינר השיב: בזמנו ישבה הרבנות הראשית והחליטה באיזה תנאים מותר ומצוה לעשות שירות לאומי. הרב חזן בקש מקור לדברים והופנה ע"י הר' אבינר לחוברת "עיטורי כהנים" (גליון 204 מרחשון התשס"ב) בה פורסמו המלצות הועדה שמנתה המפד"ל בשנת התשמ"ז לבדוק ענינים שונים הקשורים לשירות הלאומי שם לטענת הרב אבינר מוסבר באילו תנאים מתירה הרבנות הראשית שירות לאומי לבנות.


הרב חזן עבר על כל הדו"ח ולא מצא בו אפילו רמז לדעה האוסרת או מתירה את השירות, מה גם שועדה זו מונתה ע"י המפד"ל ומי שקבל בה את ההחלטות הם הגב' פלונית והגב' אלמונית, ח"כ מהמפד"ל ועוד שניים שלפני שמם הופיע גם התואר רב. מה שבטוח- לא מדובר בהחלטה של הרבנות הראשית אלא בהחלטות של ועדה שמונתה ע"י מזכ"ל התנועה הדתית לאומית . ושוב, לא מוזכרת שם ולו ברמז התיחסות הלכתית לשירות בעד או נגד.


הרב חזן בקש תשובה רצינית מהר' אבינר והלה השיב: אם חושבים שהתשובות שלי לא רציניות אז למה פונים אליי? הרי אני עושה כמיטב יכולתי...


ואז שלח הרב חזן מכתב נוסף לר' אבינר והתייחס לטענתו וז"ל:


בקשר למה שכתבתי לך לתת תשובה רצינית אסביר את דבריי תוך השתלשלות הדברים (שלא מצריכה אותך לזכור מה כתבתי): שאלתי את כב' מהו המקור להיתר "שירות לאומי" והשבת לי "שרות לאומי זה מצוה בתנאי שיסודר בכשרות". שאלתי כיצד אתה קורא מצוה לדבר שנאסר ע"י כל גדולי הדור כולל ראש הרבנים הראשיים הגרצ"פ פרנק ז"ל השבת לי כי בזמנו ישבה הרבנות הראשית והחליטה באיזה תנאים מותר, שאלתי אותך מתי היתה אותה ישיבה ומה היה תוכנה וקבלתי ממך תשובה לעיין בעיטורי כהנים האחרון בהמלצות הועדה שהובאו שם בנושא. תשובה זו אינה רצינית מהסיבה הפשוטה: בכל שאלת איסור והיתר כשהשואל (במקרה הזה אני) מציג לפני המשיב את רשימת האוסרים ומבקש נימוק להיתר (ובמקרה הזה להיתר הרבנות הראשית) תשובה רצינית פירושה להביא מקור על פיו הרבנות הראשית מתירה זאת הכולל את הנימוקים ההלכתיים להיתר תוך התיחסות לדברי האוסרים ודחייתם. עם כל הכבוד לוועדה הנזכרת בעיטורי כהנים היא והמלצותיה אינן קשורות כלל לשאלה וזאת מפני ש: א. ועדה זו לא דנה כלל ולא מתייחסת אפילו ברמז להיתר הלכתי לשירות לאומי והנושאים השונים הנידונים בועדה לא קשורים כלל לשאלה.


ב. הרי כתבת לי שבזמנו הרבנות ישבה והחליטה ובמסמך זה ההחלטות הן של חברי הועדה שאפילו לא מונו ע"י הרבנות הראשית כי אם ע"י מזכ"ל התנועה הדתית לאומית.


לכן תשובה רצינית לשאלה זו במדה וטענתך כי הרבנות הראשית ישבה והחליטה באילו תנאים מותר נכונה תהיה:


הרבנות הראשית נתכנסה בתאריך...והחליטה כי השירות הלאומי לבנות מותר על פי ההלכה (או אפילו מצוה כדבריך...) מהטעמים... והחלטת האוסרים לא מתקבלת מהטעמים...על החתום...


זה כל מה שבקשתי ואיני יודע מדוע כבר יותר משלשה מכתבים איני מקבל תשובה לשאלה שכל מה שצריך כדי להשיב עליה הוא עותק של אותה החלטה של הרבנות הראשית ותו לא. וזה כל מה שאני עדיין מבקש כך שאינני מצפה מכב' לזכור מכתבים וכו' אלא להביא ראיה פשוטה לטענתו כדי שאוכל לעבור לשאלות בנושאים נוספים"


ע"כ מכתבו של הרב חזן ל' שלמה אבינר. שימו לב לתשובתו של הר' אבינר:


"לכבוד הרב אברהם חזן שליט"א שלום


אני מודה לו מאד על שטורח ועמל לשלוח לי מכתבים עם ניתוחים שמלמדים הרבה. באשר לי הדל מה שהיה בידי כבר שלחתי. אם היה לי עוד הייתי שולח, וכמובן אשמח בלי נדר לשלוח עוד דברים שיש לי"  שלמה אבינר.


במלים אחרות..כשאמרתי לך כי בזמנו הרבנות הראשית החליטה באילו תנאים מותר בדיתי את הדברים מלבי ושקרתי במצח נחושה ללא כל מקור המבסס את טענתי.


אגב, בדו"ח הועדה שעליה נסה הר' אבינר להסתמך בסעיף המתייחס לתחומי השירות מופיעה ההמלצה הבאה: "לאור המצב כפי שנצטייר בפני הועדה אנו ממליצים להפסיק את השירות במד"א, בתי הסוהר, בבתי המשפט ובמשטרה". כלומר, כבר למעלה מ-19 שנים מתעלמים כל הארגונים העוסקים בהפניית הבנות לתחומי השירות השונים מהמלצות הועדה.


והערה לסיכום: מי הם האנשים שלדעת הר' שלמה אבינר יכולים לעמוד מול מרן החזו"א, מרן הגרא"ז מלצר, מרן ה"קהילות יעקב" (הסטייפלער), מרן הגרא"מ שך, מרן  הגר"מ פיינשטיין וכל גדולי ישראל?? בבקשה: הר' איתן איזמן, מר אברהם (רמי) הופנברג, גב' דינה הכהן, גב' דינה טויטו, הר' יצחק כהן, מר ניסן סלומינסקי, הר' יהודה פליקס.... 
למאמר זה התפרסמו 11 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  מה הפלא ?   י"ד תמוז
כדאי לקרוא בספרו "גן נעול"
כיצד הוא "מתיר" את תנועת בני עקיבא
ע"י סילוף מכוון של הרמב"ם , הלכות תשובה
פרק ד הלכה ה .

מאן דהוא  מצפון
2.  פשוט לא יאמן   ט"ו תמוז
רב (לפחות כך הוא מכונה) משקר במצח נחושה
פלוני  ממרכז
3.  אז מה אתם מצפים מהם?   ט"ז תמוז
רבני הציונות הדתית יונקים את מעמדם וסמכותם מכוח האידאולוגיה הדת"ל. הודאה מצידם בכשלון דרך זו הינה כריתת הענף עליו הם יושבים. משמעות הודאה זו היא שמהיום והלאה אינני גדול הדור, לא רב חשוב אלא עוד איזה אברך ת"ח במקרה הטוב. אז מה אנחנו מצפים מהם? שיתעלו על עצמם ויודו באמת? בשביל גדלות נפש כזו זה הם צריכים להיות גדולי הדור באמת... אז מדוע שהרב אבינר לא יבדה מליבו היתרים שונים ומשונים העיקר לא להודות על האמת?
אבי  ממרכז
4.  נו בחייכם....   ה' אב
אני לא מאמינה לשום מילה שכתובה כאן..
כל אחד יכול לכתוב מכתב בשמו של איזה רב.
הרב שלמה אבינר הוא רב גדול ועצוב מאוד שיש אנשים שמשמיצים רבנים (ה' ירחם)
שירות לאומי זה באמת לעשות חסד ולעזור לעם ישראל.
מירית  ממרכז
5.  מירית שלום...   ה' אב
המכתבים נמצאים אצלנו בכתב ידו של הר' אבינר. את מוזמנת לקבל עותק ולראות בעצמך.

בברכה, יואל.
יואל אלחנן  
6.  כל מילה מיותרת!!!!!!!!!   י' אייר
כל מילה מיותרת אין צורך להכביר במילים אודות מעלליו של הנ"ל
חרדי מירושלים  ממרכז
7.  למה הם הולכים עם כיפות שחורות וכובעים של חרדים ?   י"ז טבת
אם הם כל כך דת"ל,שילכו עם כיפות סרוגות או עם "חביתיות" שצצו כמו פטריות סרוגות אחר הגשם.
אולי הם מתכננים להדיח גם את החרדים ?

 
8.  מירי באמת!   כ"א טבת
נו מירי קצת כובד ראש לא יזיק כאשר מדובר בנושא הלכתי צרוף שבו הביעו את דעתם רוב מנין ובנין של גדולי ישראל על השירות הלאומי, ובטח לא בצורת משפטים סתמיים ולא מחייבים שבהם הבעת את דעתך "דעת תורה" על השירות המפוקפק הנ"ל
רוני  מים
9.  אבינר מחטיא את הרבים בהמצאת היתרים תמוהים!   כ"ד אייר
בס"ד
זה שלמה אבינר לא ראוי אפילו לתואר "רב"
והרי הוא כקל שבקלים המגלה פנים בתורה שלא כהלכה שירות לאומי לבנות הוא בייהרג ואל יעבור את זה קבעו הרבניים הראשיים הראש"ל הגרב"צ מאיר חי עוזיאל זצ"ל והגרי"א הלוי זצ"ל ואבינר ממציא לו שלל היתרים מפוקפקים שאין להם כל בסיס הלכתי "חסד בהתנדבות" לשרת מיסיונריים של הנצרות רחמנא ליצלן מדיעותיו הכוזבות של אותו האיש שלמה אבינר
שי בוארון מטה המאבק לצדק חברתי  ממרכז
10.  הייתי בשרות לאומי   כ"ז ניסן
אני הייתי בשרות לאומי, ובלי קשר אם זה לפי ההלכה או לא אני יכולה להעיד שבנות רבות התקלקלו, יצאו עם בנים, עישנו, עזבו את הדת, ועוד.ולא מבינה למה בת בגיל 18 צריכה לעזוב את בית ההורים ולגור בישובים רחוקים, זה בעצמו סכנה מבחינות שונות.
אפשר להתנדב גם בדרכים אחרות.
מתעניינת  ממרכז
11.  הרב שמואל אליהו שר מול בנות שרוקדות   כ"ח כסלו
לינק מאתר שופר - סומך עליכם שתערכו את זה:
http://beta1.shofar-tv.com/player.php?id=512

ועוד שו"ת שלו בנושא הזמרים - שסותר את עצמו (גם מאתר שופר):

http://shofar.net/site/ARDetile.asp?id=12626
יוסף כהן  מירושלים