מאת: מתן
ו' חשון  ה'תשפ"ג  00:18 

ר' יוסף משאש


שלום.
א. ראיתי באוצר המכתבים של הרב משאש מכתבים בינו לבין סאטמר (לא זוכר את שמו של הרב הכותב) ובין הרב קוק. ובמכתב הראשון סאטמר הציגו לרב משאש את הירחון "בית ועד לחכמים" ובו יש דברי לעג על הרב קוק בנושא האוניברסיטה וכיו"ב. הרב משאש בדק עם הרב קוק ותמה על הדברים, הרב קוק השיב והסביר לרב את הדברים שעומדים באחורי הדברים והמעשים שנעשו. לאחר מכן הרב משאש שיבח את הרב קוק וקראו "מלך בירושלים" ויצא בכל תוקף כנגד המדברים לשון הרע על הרב קוק וקרא לירחון "בית הכיסא". רציתי לדעת איך ניתן להסביר זאת?
ב. רציתי לדעת עוד בעניין הסרטון שבו הרב עובדיה זצ"ל אומר על הרב קוק שהוא צדיק וכו' ועוד מביא אותו בשותים שלו. בנוסף גם הרב מרדכי אליהו זצ"ל גם משבח את הרב קוק.
י"ח טבת  ה'תשפ"ג  22:26 

לגבי שאלתך הראשונה...


הר' קוק לא "מסביר" לרב משאש את הדברים שעומדים מאחרי מעשיו והתבטאויותיו אלא מנצל את עובדת היותו של הרב משאש רחוק ממקום ההתרחשות ומשקר לו במצח נחושה (כמו ששיקר לעוד רבנים ולדוגמא בלבד שיקר לרידב"ז שלא שלח את ספרו "שבת הארץ" לרבני חו"ל ובאגרותיו ניתן לראות בפירוש ששלח גם שלח לרבני חו"ל את ספרו). ועיין בקונטרס "מראה כהן" בחלק המסמכים שעורכי בית ועד לחכמים בכל הנוגע לדבריהם על הר' קוק הסתמכו על מורם ורבם הגאב"ד דסאטמאר דאז שמשקלו בעולם התורה היה גדול בהרבה משל רבי יוסף משאש באופן שכל טענה של הר' יוסף משאש עליהם אין בה ממש כלל ובפרט כשהיא מבוססת על שקרים שסיפר לו הר' קוק. יש לי הסבר אפשרי נוסף לדברי הר' משאש אבל מחמת כבודה של משפחת משאש (שאני נמנה על צאצאיה) איני מעוניין לפרטו בפורום.

ב. לגבי הסרטון של הגר"ע יוסף ז"ל ראה בהרחבה בקונטרס "חד שמיה ששון" הנמצא בתוך הקונטרס "שארית יוסף" כאן באתר בחלק המסמכים. וכל מישלמד רצת תורה ברצינות יודע ששבחים ותארים כאלה או אחרים אין בהם ממש ובטח שאין בהם לבטל דברי גדולי ישראל ודעת תורתם המפורטת והמנומקת בקשר לר' קוק וביניהם גם רבותיו של רבותיו של הגר"ע יוסף ז"ל.
מאת: משתמט מצ.ה.ל
כ"א טבת  ה'תשפ"ג  06:40 

לגבי הסרטון של ששון


רציתי להזכיר שאין למדין דעת תורה מסרטוני וידאו. יתר על כן, בשיחה בין ששון לסבא שלו לא מובאים שום מקורות תורניים לגבי הנושא הנידון, אלא מדובר בשיחה סתמית בין נכד לסבו...

חוץ מזה, אין למדין דעת תורה מפיהם של רבנים ראשיים שעבדו במשרד הרבנים של קוק, אשר כל קיומו אין לו שום מקור ואסמכתא ביהדות כלל ומעולם לא הוכר בידיי איזה סמכות רבנית. לגבי מרדכי אליהו, אני חושב שדי לראות איזה בן הותיר אחריו (הלא הוא שמואל אליהו מחטיא הרבים בדיעות כוזבות וציונות), כדי לעמוד על טיבו וטבעו של האב..

מבחינה עובדתית, הסכמתו של קוק להקמת האוניברסיטה העברית בירושלים ושיתוף הפעולה שלו מרצון עם חיים ויצמן בנושא זה ובנושאים אחרים כגון הקמת משרד הרבנים מעידים אלף עדים על טיבו וטבעו של קוק ובעיקר על דיעותיו האפיקורסיות (זאת גם אם לא היו מפרסמים אודותיו שום ירחונים וחוברות).
מאת: חומר למחשבה
כ"ב טבת  ה'תשפ"ג  09:13 

אין בכך כדי לשנות מאומה לגופו של עניין..


כי מעשיו, דיבוריו וכתביו של קוק מדברים בעד עצמם ומעידים כאלף עדים על טיבו וטבעו של קוק, דעותיו האפיקורסיות ומעשיו הנתעבים. זה עדיין היה המצב, יש להדגיש, אף אם לא היו יוצאים נגדו כלל. על אחת כמה וכמה שגדולי דורו (של קוק) וסמכויות הלכתיות מובילות מן הארץ ומחו"ל בהם המרא דאראע מרן הגרי"ח זוננפלד זיע"א לחמו נגדו במסירות נפש.

הוא (קוק) נכנס להגדרות ההלכתיות של:

א. מחטיא הרבים. כי החטיא הרבים בדיעות כוזבות ואפיקורסיות בכתביו ובדברים שאמר בעל-פה, כולל בטקס הקמת האוניברסיטה העברית בירושלים. גרם לעלייתם ארצה של יהודי תימן תוך שהוא מפקיר אותם בידיי ציפורני הערב רב, כמבואר בספר "על ציפרוני נשרים".

ב. מסורה. כי הלשין על יהודים אחרים וגרם למאסר קשה ומשפט בידיי השלטון הבריטי.
מסר את היהדות בידיי מינים ואפיקורסים כאשר הקים את משרד הרבנים בשיתוף פעולה עם ראשי הציונות ומסר בידיהם את השליטה על ישיבות ותלמודי תורה.

ג. בעל לשון הרע ואפיקורוס. כי פרסם עיתון בו השמיץ את גדולי דורו בשם "קול יעקב".

ד. חמסן וזייפן. כי זייף צוואת חותנו מרן האדר"ת זיע"א, זייף מסמכים כגון למשל ניירת המכתבים של הסבא קדישא זיע"א, ארגן פריצה לביתו של הסבא קדישא זיע"א מיד לאחר פטירתו וחמס את רכושו של הנפטר שלא כדין.

ועל כך קוק ושכמותו, כל הדומים לו וכל ההולכים בדרכו נידונין בגיהנום לדורי דורות. ולא יעזרו להם טענות וצידוקים. כי כל מעשיהם נעשו מתוך זדון, מתוך בחירה חופשית וברצון.