מאת: לביא
י"ב אייר  ה'תשפ"ג  15:05 

קול קורא מאת הרב וַיְסְמַנְדֶל


(הוגה על ידִי. ההערות בסוגריים מסולסלים {} הן שלי.)

קול קורא שפרסם הגה"צ מוהרמ"ד ויסמנדל זצ"ל לפני קום המדינה הציונית.

אנו מביאים "קול קורא" מהגה"צ מוהר"ר מיכאל דֹב ויסמנדל זצ"ל שפרסם את קריאתו לפני קום המדינה, ובה נתבעת "הסוכנות היהודית" להשיב על עשר שאלות ברורות למה לא נתנה יד ועזרה ליהדות הגולה להינצל מכבשן אש הגסטפו ימ"ש.

הסוכנות היהודית נתבעת להשיב באופן ברור הן או לאו.

1. האם אמת היא, אשר הגסטפו הגרמני הציע, בשנת 1941 וגם בשנת 1942, לשלוח את כל יהודי אירופה דרך גרמניה וצרפת הכבושה, בהשאירם את כל הונם אחריהם, לספרד, בתנאי:

א. שלא ילך שום טרנספורט משם לא"י.
ב. שכל הטרנספורטים ילכו משם לעבר הים, ז"א לאמריקה או למושבות האנגליות, אחרי שמשם לא ייסעו היהודים לא"י. רישיונות הנסיעה יוסדרו ע"י היהודים אשר מחוץ למדינה.
ג. אשר בעד כל משפחה יושלש סך 1,000 דולר, שימָסרו אחרי העברת 1,000 איש יום יום דרך הגבול הספרדי.

2. האם אמת היא, אשר אל הנציגים היהודים הלאומיים האחראים, בשוויץ ובטורקיה, נתקבלה ההצעה הזאת בציוּן המפורש אשר איסור ההגירה לא"י נעשה בתור הסכם בין המופתי לבין הגסטפו?

3. האם אמת היא שהתשובה מהמוסדות היהודיים האלה היתה בשלילה, בציוּן המפורש:

א. שדווקא בא בחשבון רק הגירה לא"י ולא לארצות אחרות.
ב. שהיהודים באירופה צריכים להבין מעצמם, שגם עליהם להביא קורבנות בשעה שכל האומות מקריבות קורבנות דמים, ושרק באם נראה שקורבנותינו גדולים מקורבנות כל האומות, יתנו לנו את המלוכה היהודית אחרי המלחמה.
ג. אשר כסף לא נותנים בעד פדיון־אנשים.

4. האם אמת היא, שהתשובה הזאת ניתנה אחרי אשר למוסדות היהודיים האחראים, נותני התשובה, נתוודע בפרטיות מכל ענין אושוויץ. והיתה הברירה להגירה לים - או ללכת לתוך תאי הגזים.
5. האם אמת היא, שבשנת 1944, בעת שילוח יהודי הונגריה לאושוויץ, נשנתה הצעה כזו מטעם הגסטפו, ואשר על ידו היה אפשר להציל את כל יהודי הונגריה.
6. האם אמת היא, אשר אותם המוסדות היהודיים נתנו את אותה התשובה השלילית?
7. האם אמת היא, אשר באמצע המלחמה, הציעו 270 חברי הפרלמנט הבריטי להעביר 500,000 יהודים מאירופה בדרך מו"מ עם הרשע, וליישבם באיזו מושבה אנגלית?
8. האם אמת היא, שאותם המוסדות היהודיים דחו את ההצעה הזו, בציוּן שזוהי 'בגידה בא"י'?
9. האם אמת היא, שהממשלה הבריטית נתנה רישיונות כניסה עבור 300 משפחות רבנים למאוריציוס, וביקשה מהממשלה הטורקית לתת להם רישיונות העברה, ואשר מנהיגי הסוכנות סיכלו את מתן רישיונות ההעברה, בציוּן המפורש, שזוהי בגידה בא"י, ושהרבנים בכלל ילכו לתנורי הכבשן.
10. האם אמת היא, שה"מדינאי" הראשון וַיְצְמַן הצהיר בתוך המו"מ על הנקודות דלעיל ש'חלקו החשוב של העם היהודי נמצא כבר בא"י והחלק השני אינו חשוב כ"כ', ואשר ה"מדינאי" השני גרינבוים פירש את הדברים ביותר 'אשר פרה אחת בא"י יותר חשובה מכל יהודי אירופה'?

ישנן עוד עשרות קושיות דומות נגד ה"מדינאים" המדומים האפיקורסים המקולקלים האלה, אמנם, לעת עתה, שישיבו על עשר הקושיות הראשונות.

אלה הם אותם ה"מדינאים" שהבינו, מתוך "שכל" גדול שלהם, לחסל את ה"הכנעה" היהודית בת אלפֵי שנים, עם מדיניות ה"מה יפית". ועם לאומיותם המחוצפת, העלו בבית הנבחרים בפולין הרשעה ויתר המדינות את האנטישמיות עוד יותר, ועזרו בטיפשותם להכניס מדינות אלו יותר ויותר בשותפות עם הרשע המגואל בדם.

אלה הם אותם ה"מדינאים" שסידרו את ה"באיקאט" {חרם באידיש} המטורף הבלתי אחראי נגד גרמניה הרשעה בשנת 1933, ה"באיקאט" אשר הזיק לגרמניה פחות מהיזק זבוב לפיל, ואשר הביא אסון בלי גבול על היהודים באירופה, ואשר פעל רק את זה. בשעה שאנגליה ואמריקה עוד היו בשלום ושלוה עם הרשע, שהרתיח עוד יותר את כעסו הפראי של כלב שוטה, של הרוצח המגואל בדם. אז, כשלא היתה דרך אחרת במציאות, אלא רק לנסות בהכנעה, פיוסים ושוחד וכל מיני ה"מה יפית", המגוחך בעיניהם.

אלה הם אותם ה"מדינאים" אשר, אחרי האסון הנורא בדברי ימי ישראל, השפיעו לרעה על שארית הפליטה השבורים והרצוצים בתוך המחנות להישאר ברעב ובחוסר כל בתוך המחנות, ולא להסכים לשום הגירה אחרת רק לא"י, לפי שרק באופן כזה ישיגו את המלוכה היהודית.

אלה הם אותם ה"מדינאים" שהסיתו נוער יהודי מלא מרירות, למלחמה אבודה נגד מעצמה עולמית כמו אנגליה ונגד המון של 300,000,000 ערבים.

אלה הם אותם ה"מדינאים" אשר "הבינו", כי העולם רועד לקראת מלחמת עולם חדשה, ורוצים הם, ח"ו, להביא לידי כך שתפרוץ מלחמה עולמית זו בגלל א"י, ולא מתחשבים כלל מה שיהיה אז ח"ו עם היהודים בא"י, בארצות ערב, באירופה ובאמריקה. אלה הם אותם ה"מדינאים" שעזרו להעלות כ"כ את האנטישמיות באנגליה ובאמריקה, כאשר לא היה עד היום.

אלה הם אותם ה"מדינאים" אשר "הבינו" בעוה"ר לגמור עם ממשלת תוה"ק והרבנים, ואשר הבינו להדיח תחת מסוה אהבת ישראל, המוני בית ישראל, הטובים, הנאמנים והמסורים, לקבל, בתור מנהיג, איש אשר רצה, בתחילה, להוביל את כל בית ישראל ר"ל לשמד {הרצל ימ"ש}, באשר חשב, בדרך הזאת, לפטור את היהודים מעול הגלות, ואח"כ התחרט וייסד את הציוניזם {ציונות בלעז}.

אלה הם אותם ה"מדינאים", אשר עמדו נגד ירמיה הנביא, כאשר אמר להם להיכנע לפני נבוכדנצר, ונחרב ביהמ"ק בפעם הראשונה. אלה הם אותם ה"מדינאים", שעמדו נגד רבי יוחנן בן זכאי, שאמר להם להיכנע לטיטוס הרשע. וביהמ"ק נחרב בפעם השניה.

אלה הם אותם "מדינאים", אשר בזו שבועה קדושה שהשביע ד' את ישראל, כאשר אמרו חז"ל: שהשביע הקב"ה את ישראל לימי גלותם, שלא יעלו בחומה לא"י, אפילו אם חושבים, שבדרך הטבע, יש להם הכוח לזה, שהשביעם שלא ימרדו באומות, ואם לאו, יתיר ח"ו את בשרם כצבאות וכאילות השדה.

ידוע הוא, אשר כמעט כל הגאונים וצדיקים באירופה אמרו, בשעת הגזירה, שהיא באה, בגלל כפירת הציוניזם הנוראה נגד השבועה הקדושה ונגד עיקר אמונת ביאת המשיח, כמו שהיה זה בשנת תתנ"ו {לאלף הקודם}, אשר באו הגזירות בגלל משיח השקר, וכאשר אמרו הצדיקים מהזמן ההוא, בעלי התוספות, ובדיוק כמו בשנת ת"ח ובשנת תל"ו, באו הגזירות, בגלל שבתי צבי ופרנק {שר"י}, כאשר אמרו צדיקי הזמן ההוא זי"ע.

יהודים רחמנים בני רחמנים, עד מתי חלילה ישפך דם יהודי היקר והקדוש. עד מתי?