רשימת מסמכים ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½

גיור ללא יהדות-על הגיור המזוף והשקרי שע"י קורס נתיב בצה"ל

על הגיור המזויף והשקרי שע"י קורסי נתיב המתבצעים ע"י המכון הרפורמי ללימודי יהדות בשיתוף חיל חינוך של צה"ל ומשת"פים מהציונות הדתית.כל מה שלא סיפרו לך על שירות לאומי (מהדורה חדשה)

חוברת מפורטת העונה על השאלות השונות הקשורות לשירות הלאומי ומסבירה בעזרת רקע היסטורי מהו שירות לאומי? מדוע הוא נאסר על ידי גדולי ישראל, מה הסכנות האורבות לבנות המתנדבות, מה הסיבה האמיתית לניצולן ע"י אגודות ההתנדבות השונות ומדוע גם לבת הטועה לחשוב כי צריך "לתרום למדינה" אין מה לחפש בשירות לאומי המזיק מעבר לנזק הנגרם לבנות עצמן גם למדינה.כל מה שלא ספרו לך על שירות לאומי

חוברת מפורטת העונה על השאלות השונות הקשורות לשירות הלאומי ומסבירה בעזרת רקע היסטורי מהו שירות לאומי? מדוע הוא נאסר על ידי גדולי ישראל, מה הסכנות האורבות לבנות המתנדבות, מה הסיבה האמיתית לניצולן ע"י אגודות ההתנדבות השונות ומדוע גם לבת הטועה לחשוב כי צריך "לתרום למדינה" אין מה לחפש בשירות לאומי המזיק מעבר לנזק הנגרם לבנות עצמן גם למדינה.קונטרס ימינם ימין שקר

בירור דעת תורתנו הקדושה כלפי המושג "חרדי ימני" וכלפי הדעות הכוזבות והמסוכנות המופצות ע"י אלי ישי וסייעתו באמצעות התנועה הפוליטית החדשה שהקימו.קונטרס לכו ונשובה

קונטרס לכו ונשובה עוסק בהתיחסות הנכונה עפ"י דעת תורה למלחמות שמנהלים הציונים בזמננו וליחס הראוי לחייליהם ולצבאם. לצערנו יש בלבול גדול בנושא גם בקרב בני התורה כתוצאה מדעת ורגשות המשמשים בעירבוביא וגורמים למבוכה רבה בקרב רבים.
הקונטרס יצא לאור במהדורה שלישית ממש לאחרונה (טבת תשע"ה) ובאדיבות המו"ל נמסר לנו על מנת לזכות את הרבים גם כאן באתר.קונטרס מלחמת היצר-בענין דעת התורה על אודות מלחמות הציונים בארה"ק

הקונטרס עוסק בדעת התורה אודות המלחמות של הציונים עם הערבים בארה"ק ומיוסד על דברי קדשו של מרן הגה"ק בעל ה"ויואל משה" רבי יואל טייטלבוים זצוק"ל.

שירות לאומי | גירוש גוש קטיף | פורום | יחס גדולי ישראל לציונות | ישוב ארץ ישראל | אודיו-וידאו | צור קשר | חינוך ילדים | ספר דת הציונות |