רשימת מסמכים ׳©׳•׳ ׳•׳×

גיור ללא יהדות-על הגיור המזוף והשקרי שע"י קורס נתיב בצה"ל

על הגיור המזויף והשקרי שע"י קורסי נתיב המתבצעים ע"י המכון הרפורמי ללימודי יהדות בשיתוף חיל חינוך של צה"ל ומשת"פים מהציונות הדתית.הגאון רבי חיים קנייבסקי שליטא על עלוני הציונות הדתית

שאלה ותשובה מאת הגר"ח קנייבסקי באשר לעלוני הציונות הדתית השונים המחולקים בבתי כנסיות מדי שבוע.הסכמת הגאון הגדול רבי יהודה סילמן לספר "דת הציונות"

אור לכ"א באדר ב' התשס"ח קבלנו את הסכמתו של הגר"י סילמן שליט"א (מרבני השכונה רמת אלחנן בבני ברק ומחשובי הדיינים בביד דינו של הגאון הגדול רבי נסים קרליץ שליט"א.

ב"ה יום אור לכ"א אדר ס"ח

בס"ד

הנה בדור הזה, שחושך יכסה ארץ, וישנו בלבול גדול בדעות והשקפות גם אצל החרדים לדבר ה' וגם בהיכלי הקודש פנימה ישנם לצערנו בחורים אשר נמשכים אחרי דעות והשקפות של כחי ועוצם ידי, ישנו צורך גדול בבירור האמת עד לאחת, ומעט אשר ישכילו לבררה כראוי ולכן נתתי שמחה בלבי בראותי בספרו של הרב ... ... שליט"א אשר שמו יקבנו "דת הציונות" אשר בשפה ברורה ידבר, את קול האמת, ומבקשי דעת ימצאו בו את בת קולם של רבותינו גדולי ישראל זצ"ל ושליט"א עם הרבה ידיעות שמשום מה נעלמו מעיני רבים - ובודאי יביא תועלת גדולה לטיהור הלב והמח מהשפעות פסולות ומהימשכות אחרי דעות שהכפירה מעורבת בהם.

ואסיים בברכה אשר יזכה הרה"ג המחבר שליט"א שדבריו יתקבלו בציבור ולהוציא עוד ספרים חשובים ומועילים.

ובזה באתי על החתום, יהודא סילמן
התיחסות הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א לר' שלמה אבינר

הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א אוסר ללכת אחר פסקיו של הר' אבינר ואוסר לשאול אותו בעניני הלכה.עקבתא דמשיחא-להגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד

מבט השקפתי ברור ובהיר על מהותה של הלאומיות, הציונות והציונות הדתית מאת אחד מגדולי הדור המיוחדים בדור שקודם חורבן יהדות אירופה הגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד, מי שנחשב לגדול תלמידי מרן החפץ חיים וממשיך דרכו המובהק ביותר. בקריאת הקונטרס ניתן לחוש בבירור את ראית הנולד של גדולי ישראל ואת חשיבות המבט על המציאות רק עפ"י דברי תוה"ק, מה שגורם לדברים להיות אקטואלים בימינו אנו, באותה המדה שהיו אקטואלים בשעת כתיבתם לפני למעלה משבעים שנה.קונטרס מראה כהן-בענין יחס מרן החפץ חיים לראי''ה קוק

התיחסות מקיפה לנסיון השקרי של הרמ"צ נריה להציג את מרן ה'חפץ חיים' כמעריך באופן חיובי ביותר את אישיותו של הראי"ה קוק, תוך חשיפת יחסו האמיתי של מרן ה'חפץ חיים' לראי"ה קוק ועמידתו המוחלטת לימין הצד שלחם בראי"ה קוק ובשיטתו.קונטרס משפיל גאים

לאחרונה הגיע אלינו למייל קונטרס בשם "משפיל גאים" היו"ל בעיר אלעד. הקונטרס יצא לאור סמוך ונראה לבחירות האחרונות לראשות העיר (שהתקיימו במרחשון התשע"ד) ועוסק בתעמולת הבחירות של מועמד יהדות התורה לראשות עירית אלעד-ישראל פרוש, באמצעותה נבחר לראשות העיר בתחילת שנת תשע"ד.

בקונטרס נטען כי ישנן ראיות ברורות ופשוטות לפיהן פעל ישראל פרוש באמצעים פסולים ואסורים לגמרי עפ"י תורה"ק ואפילו על פי המוסר האנושי הבסיסי ביותר, ביניהם: הונאת הציבור ע"י התחזות לרבנים, גילוי פנים בפסק דין שלא כהלכה והטעית הציבור באמצעותו, המרדת קהילות נגד רבותיהן, סכסוך קהילות בינן לבין עצמן ועוד. הקונטרס נשלח לכל חברי כנסת המינים מטעם יהדות התורה ולמרות הטענות הקשות מאד שיש בו הם מילאו פיהם מים ולא השיבו אף לאחת מהן.
הרב אברהם חזן, יו"ר ארגון אזמרך בלאמים, המכיר מקרוב כתושב אלעד את התנהגותו המבישה של ישראל פרוש נעתר לבקשת ארגון "בני תורה באלעד" להיות אכסניה לקונטרס "משפיל גאים" עד שיעלה בידם להקים אתר עצמאי של הארגון.

לשאלות בנושא הקונטרס ותוכנו יש לפנות למייל של ארגון בני תורה מאלעד המוציאו לאור:bney.tora.mail@gmail.com
קריאת קדש וראיון עם הרב אברהם חזן יו"ר ארגון אזמרך בלאמים

מצורפת בזה קריאת קדש לבוא לעזרת פעילות אירגון אזמרך בלאמים. לקריאה מצורף ראיון שנערך עם יו"ר הארגון הרב אברהם חזן שליט"א ע"י הארגון החשוב נטרונא בארה"ב (הראיון התפרסם בלשה"ק) וכן מאמר אודות הארגון שנערך מתוך הראיון שפורסם בגליון חדש כסלו של הירחון "מעלות" היוצא לאור בארה"ב.
אם הנכם מכירים אנשים נוספים אשר מכירים בחשיבות פעילותנו אנא הפיצו אליהם את המסמך.שו"ת באין חזון להגרש"ד הכהן מונק זצ"ל-בענין הבחירות לבית הכסא (כנסת המינים)

קונטרס השו"ת "באין חזון" נכתב ע"י הגאון רבי שמואל דוד הכהן מונק. בקונטרס התכתבות מעניינת עם מרן הסטייפלער זצ"ל בנושא הבחירות. קונטרס חובה למי שמעונין לברר דעת תורה בענין ההשתתפות בבחירות לבית הכסא (כנסת המינים) של המדינה הציונית הקוראת לעצמה בשקר ובזיוף מדינת "ישראל".שרופי הכבשנים מאשימים-רבי משה שיינפלד

תיעוד מצמרר על התנהגותם והתנהלותם של ראשי הציונות בכל הנוגע להשתמטותם מהושטת יד לעזרה לאחיהם הנמצאים בצרה ובשביה תחת שלטון הנאצים באירופה והפקרתם למוות של מאות אלפי יהודים למרות שבנקל יכלו להצילם.

שירות לאומי | גירוש גוש קטיף | פורום | יחס גדולי ישראל לציונות | ישוב ארץ ישראל | אודיו-וידאו | צור קשר | חינוך ילדים | ספר דת הציונות |