רשימת מסמכים ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½

הר' מרדכי אליהו אוסר מפורשות שירות לאומי בהנדבות

בניגוד לפירסומים שקריים של רבני הצה"ד לפיהם הר' מרדכי אליהו מתיר שירות לאומי בתנאים מסויימים מוגש לפניכם מכתבו להר' אביגדור נבנצל בו משתמע באופן חד משמעי כי הר' מרדכי אליהו מתנגד לשירות לאומי ללא שום סייג של היתר.כל מה שלא סיפרו לך על שירות לאומי (מהדורה חדשה)

חוברת מפורטת העונה על השאלות השונות הקשורות לשירות הלאומי ומסבירה בעזרת רקע היסטורי מהו שירות לאומי? מדוע הוא נאסר על ידי גדולי ישראל, מה הסכנות האורבות לבנות המתנדבות, מה הסיבה האמיתית לניצולן ע"י אגודות ההתנדבות השונות ומדוע גם לבת הטועה לחשוב כי צריך "לתרום למדינה" אין מה לחפש בשירות לאומי המזיק מעבר לנזק הנגרם לבנות עצמן גם למדינה.

שירות לאומי | גירוש גוש קטיף | פורום | יחס גדולי ישראל לציונות | ישוב ארץ ישראל | אודיו-וידאו | צור קשר | חינוך ילדים | ספר דת הציונות |