שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

ספרים

איך אפשר להשיג את הספרים דת הציונות חלק א וחלק ב וכן ספר כהניה חמסו עדתי (עם כל הקונטרסים של חזון ליבם ידברו מראה כהן שארית יוסף  וכן כל מה שלא סיפרו לך על שירות לאומי ועוד)? 
כמו כן איזה עוד ספרים אני יכול להשיג אצלכם (ילקוט אמרים ויואל משה קובץ מאמרים ג"כ חשוב לדעתי ועוד).

נכתב ע"י: פלוני