מאת: ג.
י"ב סיון  ה'תשפ"א  04:57 

כוחן האמיתי של פרוטות


אם לחרדים בדור הזה ובעיקר לרבנים היה אפילו מעט ראיית הנולד, אזי היו מבינים את כוחו האמיתי של הכסף וגם היו מארגנים את הציבור בהתאם. למשל, הרבנים היו צריכים להבין שלא צריך המוני בני אדם וגם אין צורך בעושר והון עתק בשביל לתמוך בצורה יעילה וחכמה ביהדות, ובעיקר בשרידי היהדות הנאבקים על קיומם בארה"ק. אלא מספיק כמה מאות בני אדם בכל העולם כולו שכל אחד מהם מעביר סכום של 2 דולר ארה"ב סה"כ כל שבוע לארגון "אזמרך בלאומים" וכנ"ל עוד כמה פרוטות לעוד מקומות כדי לעשות מלחמה מאד יעילה נגד אלה הבאים לעקור את היהדות ובעיקר שלטון הערב רב ומשתפ"יו.

אמרתי זאת בעבר ואחזור על כך שוב: הציונים הצליחו, אעפ"י שהיו מיעוט שולי שרבים לא התייחסו אליו ברצינות, מכיוון שהיו חכמים להרע וידעו כיצד להתארגן ולעשות שימוש יעיל במשאבים שעמדו לרשותם. אבל החרדים שמצופה מהם להיות תלמידי חכמים, עם הספר וכו', מראים שהם בורים ועמי ארצות, לצערי, לא לומדים שום לקחים היסטוריים ולא מבינים דברים מאד טריוויאליים.