מאת: דניאל
י' סיון  ה'תשפ"א  12:19 

הליכה לערבים


(אני מדבר רק למי שלמד כבר ורוצה ללכת בדרכו של הצדיק הקדוש מסאטמר זיע"א ולא לציונים שוטים ומחטיאי הרבים).
האם מותר ללכת לערבים ולומר להם שציונות אינה יהדות ויהודים אינם ציונים ואין אנו רוצים כלל במדינה הציונית.
1.דרך הגלות-https://drive.google.com/file/d/0B8Ztz_bSFsI0aXowODU0cW1wQTA/view
2.מלחמת היצר-https://drive.google.com/file/d/12lOzuXvJjtoxeOjAiDixdA5USYIrav8E/view
3.דרך הצלה מרבי משה בעק זצ"ל-file:///C:/Users/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F/Downloads/%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A7.pdf
4.דרך הגלות מהנ"ל-file:///C:/Users/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F/Downloads/%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%AA.pdf
5.נתיב ישר מהנ"ל-file:///C:/Users/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F/Downloads/%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%91%20%D7%99%D7%A9%D7%A8.pdf
6.קונטרס הסברה-file:///C:/Users/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F/Downloads/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A1%20%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%94.pdf
7.בהצלחה בלימוד וחקר האמת למבקשי האמת 
מאת: יצחק
ל' סיון  ה'תשפ"א  04:56 

ישר כח


ישר כח דברי אמת נשמעין. אל לנו להיסחף אחר שמועות וסיפורים אלא רק "בדרך התורה נלך באש ובמים" ונגיד בעז ובבטחה ש"בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים".
מאת: שלום
א' תמוז  ה'תשפ"א  09:00 

שמועות


חשוב לציין מה שהרבה מפיצים שכאילו רבינו יואל התכוון בדרשתו פרשת נשא תשכ"ז נגד נטורי קרתא שהולכים לערבים.זה אינו נכון כלל והוא שקר.בזמן ההוא בכלל אף אחד מנטורי קרתא לא הלך לערבים כך שאי אפשר לדבר ממה שלא היה.ועוד שאם לא היה רצונו של רבינו מכך היה צריך לומר זאת בפירוש ולא ברמזים ולא נמצא בשום מקום שאסור ללכת לפלסטינים וכן לא בדרשתו הנ"ל.והכוונה בדרשתו הנ"ל הוא על קיצונים מהרחוב שעושים מעשים שלא על פי דעת תורה(לדוגמא ב"דרך אפשר" זריקת אבנים על רבני אגודה וכד').וראוי להוסיף מה שכתב רבינו לענין סיפורים בויואל משה מאמר ראשון סימן קפח "וחסרי תבונה מתחשבים עם סיפורי מעשיות שרובם ככולם שקרים וכזבים ומשתנים מפה אל פה בשינויים מן הקצה אל הקצה ואם אלו השקרים נכתבו אח"כ בספר סוברים שהיא ספר תורה ".עכ"ל .

מאת: דניאל
כ"א תמוז  ה'תשפ"א  03:57 

בענין הקונטרס של חב"ד מענה חכם


יש כמה תשובות ואני מצרף את הקובצים לזיכוי הרבים .
1.תשובה לרבי אפרים סמילוביץ חלק א-file:///C:/Users/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F/Downloads/%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9F%20%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%94%20%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%A9%20%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%20%D7%90,%20%D7%9E%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%A9%20%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A5%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%B4%D7%90%20(%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%90%20%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A%20%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%AA%20%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D,%20%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%99%D7%97).PDF
2.תשובה לרבי אפרים סמילוביץ חלק ב-file:///C:/Users/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F/Downloads/%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9F%20%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%94%20%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%A9%20%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%20%D7%91,%20%D7%9E%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%A9%20%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A5%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%B4%D7%90%20(%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%90%20%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A%20%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%AA%20%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D,%20%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%9B).PDF
3.תשובה לרבי אפרים סמילוביץ(כמו הקודמת אך יש בה הוספה בסוף מעמוד 80-https://www.truetorahjews.org/images/rabbihershsmilowitz.pdf
4.ספר ילמד דעת בענין קירוב רחוקים-https://tablet.otzar.org/book/book.php?book=103215&pagenum=4
5.מענה צמד חכם-file:///C:/Users/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F/Downloads/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94%20%D7%A6%D7%9E%D7%A8%20%D7%A9%D7%93%D7%94%20%D7%9C%D7%A8%D7%91%D7%99%20%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7%20%D7%A1%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99%20-%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94%20%D7%97%D7%9B%D7%9D.pdf
6.שכחת דרך הבעש"ט-https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=56512&st=&pgnum=127

יש להוסיף הערה שבתשובה לרבי אפרים סמילוביץ בחלק ב כתב תשובה בענין ההליכה לערבים של נטורי קרתא אך כנראה לא ראה את הקונטרסים של רבי משה דוב בעק ששם מבואר כל התשובות בענין.
כ"ג אלול  ה'תשפ"א  00:56 

לגבי הליכה לערבים...


בספר הנפלא 'שומרים לבוקר' הסביר ענין זה באריכות ובטוב טעם בנוגע לדעת מרן ה"ויואל משה" זיע"א בזה, מה ההבדל בין פעולות לריצוי ופיוס ושלום עם הערבים וכן גילוי דעת שאין לנו שום חלק והזדהות עם מלכות המינות שקמה בארה"ק לבין פעולות שכביכול מעודדות את הערבים לפגוע ביהודים ולגרום לשפיכות דמים או לסכנה של שפיכות דמים בארה"ק או בעולם ומצדיקות שפיכות דמים זו ולו רק בגלל שזה פוגע גם במלכות המינות יעויין שם היטב לכל מי שרוצה להכשיר כל פעולה שהיא ולהיתלות באותו צדיק וקדוש זיע"א.
מאת: דניאל
כ"א תמוז  ה'תשפ"א  04:03 

בענין דרך האגודה הקלוקלת


קצת ספרים וקונטרסים לזיכוי הרבים בעז"ה.
1.והאמת עד לעצמו-https://drive.google.com/file/d/1VoPBia8qVEUvcePzYRdtYgOOSeT8GyeV/view
2.פרשת הכסף-https://drive.google.com/file/d/18FyquIEw2GyHuW8h60nl_lopjnodgZ_i/view
3.החרם האחרון לבית ישראל-https://drive.google.com/file/d/0B8Ztz_bSFsI0ZTY3bkFrbzhyQVE/view?resourcekey=0-yx0VusXxWkIPIvHNGFtgnQ
4.מכתבי הרש"ב מליובוויטש-https://drive.google.com/file/d/1ncDCa4PaFlnh4q1wSrv9QOSrMG7xanVt/view
5.מכתבי הגרי"ח זוננפלד-https://drive.google.com/file/d/1Dh2KG2iCv4KvVKMlLKPoln-Tv7VvjeVU/view
6.דעת אדמור"י בעלז-https://drive.google.com/file/d/1zriXt77IaM-So42WPLJkl0dWhMRxbY83/view
7.וידעת היום-https://drive.google.com/file/d/1eHmvMWVp6N_GwYG8AOQBNFTvXvMWf4vV/view