ט"ו אדר  ה'תשפ"א  01:48 

בקשת עזרה-מציאת ספר


נבקש מכל מי שיודע היכן ניתן להשיג את ספרו של הגאון האדיר רבי משולם דוד הלוי סולובייציק זצ"ל "שיעורי רבנו משולם דוד הלוי-דרוש ואגדה, ביאורי תפילות וענייני השעה"
להודיענו על כך ו/או לרכוש את הספר עבורנו ואנו נשלם לו כשנגיע לקחת אותו.

(אין הכוונה לספר שחור דק שיצא לאחרונה משיעוריו אלא לספר עבה בכריכה אדומה הדומה לכריכה של ספריו על הש"ס).

תזכו למצוות!