מאת: דוד
י' סיון  ה'תשע"א  09:57 

מה אתה אומר על מה שהרב עובדיה כתב עליך


שאלה תאריך
כללי האם הרב הגאון שמע על הספר "דת הציונות" ואם כן מה הוא חושב עליו? 04/18/2010
תשובה:
סגור

שלום רב!

ספר "דת הציונות", נתחבר על ידי אדם אשר אין בו דעת. כי כל הטענות שכתב נגד הראי"ה קוק אינן נכונות כלל, והוא משער השערות לפי קוצר דעתו ודעת רבותיו בכדי לבזות את הרב קוק, וטוב היה לו לאותו מחבר אילו נתהפכה שלייתו על פניו, ונוח לו שלא היה חוזר בתשובה כלל, והיה נשאר בקילקולו שלא יערך עדי עד לעומת הקילקול שהביא עתה לעולם על ידי ספרו. וכל המבזה את החכמים אין רפואה למכתו. וכבר הודיעונו רבותינו (בסנהדרין צ.) כי אין לו חלק לעולם הבא. ואין ספק בדבר שהקדוש ברוך הוא דחס על כבודו של צורבא מרבנן, לא יחרש על כבודו של הרב קוק, שהיה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, וכל גדולי התורה העריכוהו עד מאד. ואף הגרי"ש אלישיב מכבדו עד מאד. והגרש"ז אוירבך היה תלמידו. וגם מרן רבינו עובדיה יוסף שליט"א מגדלו ומעריכו אין קץ, כי כל אלה הכירוהו, וידעו גדולתו, גם אם באיזה עניני הנהגה לא הכל הסכימו עמו. וידועה לשון הגאון חזון איש במכתבו אליו, אשר כתב לו "הוד כבוד מרן שליט"א", והמחבר דת הציונות הטה דבריו לדרך זרה, חורש רעה בכל עת מדנים ישלח. והאמת כי זה המחבר קשה עלינו כספחת, אפרוח אשר לא נפקחו עיניו, אשר למד תורה והשקפה מפי מבזה תלמידי חכמים המתלוצץ מן החכמים בדרשותיו, וממנו למד וכן עשה, עד שנתגדל יותר ונעשה תלמיד המחכים את רבותיו, בדברי ליצנות כנגד רבן של ישראל הראי"ה קוק, אשר הוא מרבה דברים כנגדו בדברי שקר שאין להם שחר. עדי יאנף ה' במשנאיו ושב יעקב ושקט ושאנן ישראל. ועוד הרבה יש להאריך בדברים אלה, אך תקצר היריעה והזמן גם הוא.
קנצי למילין, שאסור לקרות בספר הנזכר כי דינו כשאר ספרי מינות.

י' סיון  ה'תשע"א  02:34 

הרב עובדיה לא כתב כלום. הדברים שהבאת הם


דברי נכדו המסכן יעקב ששון וכבר התיחסנו אליהם כאן. (אגב, נכדו הנ"ל כבר מזמן מחק דברים אלה מאתרו אם כי לא היה לו האומץ להודות בפומבי שכתב דברי הבל ושטות ולחזור בו מדבריו).

בברכה, יואל.

מאת: דוד
י"א סיון  ה'תשע"א  07:09 

הרב לא כתב כלום ?


כנס לקישור הזה
י"א סיון  ה'תשע"א  01:29 

אפילו לא מילה אחת....


ואם כתב אשמח אם תצטט לי מה כתב.

בברכה, יואל.

מאת: אליהו.א.ד
י"ב סיון  ה'תשע"א  16:51 

הנכד כתב...


ומי שהסית את נכדו הר' יעקב ששון הוא יצחק דדון ממרכז הרב שהשתמש בעובדה שהגרמ"מ שולזינגר זצ"ל (שהתבטא בחריפות על הגר"ע עובדיה במחלוקות מסוימות) נתן הסכמה לספר כדי לעורר את רגשותיו של הנכד. 

דדון הסתובב וניסה למכור לכולם את השקר שהרב יואל אלחנן הוא תלמיד של הרב שולזינגר ובכך לטעון שממנו למד כביכול לבזות תלמידי חכמים (הוא גם שיקר לי שהרב למד בקרית מלאכי ושם "למד לבזות ת"ח" והמציא דברים בשם הגרי"ש אלישיב), תוך כדי שהוא מערב בסיפוריו את העובדה שהר' יעקב ששון כתב קונטרס נגד הגרמ"מ שולזינגר.

לכן כאשר התפרסמה התשובה של הר' יעקב ששון, התקשרתי לרב חזן ואמרתי לו שאני בטוח שזה תרגיל של יצחק דדון, ולימים התברר שצדקתי...

ראה גם מה שכתבי בסיפור באתר

    http://www.yoel-ab.com/katava.asp?id=174

מאת: אליהו.א.ד
י"ב סיון  ה'תשע"א  17:21 

נ.ב ממתי איכפת לצה"ד מדעת הגר"ע יוסף?התבטאויות הרב עובדיה יוסף שליט''א

http://www.kipa.co.il/images/space.gif

תוכן השאלה
לכבוד

הרב שלום

וודאי שמעת את ההתבטאויות האחרונות של הרב עובדיה יוסף שליט"א כנגד הציבור הדתי לאומי בדרשתו האחרונה ועוד בנושא ה"תשובה" אמר הרב:

'אלה המפד"ל כופרים אפיקורסים ... הכופרים בכל התורה כולה ... מדין תורה מצווה להרוג כופרים ואפיקורסים"
עד כאן.

שאלתי היא לאור התבטאויות חמורות אלו, האם השתיקה וחוסר התגובה, היא התגובה הנכונה היות ומדובר בגדול בתורה ועלינו להרכין ראש ולספוג עוד ועוד התבטאויות מעין אלה ללא תגובה, האם אין כאן מצב של "לא תגורו מפני איש" ובהיעדר שום תגובה במצב רק מחמיר ומחריף וההתבטאויות רק מחמירות עד למצב בלתי נסבל!!!

האם ניתן להביע את מחאתנו וכאבנו ביחס לנאמר?
או שתגובה כלשהי עלולה לגרום לפגיעה בגדול בתורה ויש להימנע ממנה בכל מחיר ?

משפתנו שכלה את בנה, קצין צה"ל ביחידה מובחרת אשר נפל הפעילות מבצעית ביהודה ושומרון בשנה האחרונה, דברים שנאמרו חורים לנו מאוד, כואבים ומוסיפים לנו צער הנוסף על הצער הכבד בו אנו שרויים.

נודה לכבור הרב על תשובתו

http://www.kipa.co.il/images/space.gif

תוכן התשובה
בס"ד

ראה.

אני מתקומם כמוך מדבריו הנוראיים.
אבל אסור לדבר מתוך כעס וריתחא. ולכן אני כותב את דברי בעדינות המקסימאלית. כל זאת על מנת לא לעורר מהומות.

עוד אומר לך שזאת לא הפעם הראשונה שהוא אומר את הדברים מעין אלו על הציבור הזה. אבל חודש אלול הוא לא הזמן להתכתש עם החסידים שלו שיש בהם כמה אנשים אלימים במיוחד. (לא כולם ח"ו).

בכל מקרה דעותי הם לא שונות מדעותיך. להערכתי גם דעותיו של אלי ישי לא שונות הרבה מדעותי רק שהוא לא יכול לומר אותם - אולי רק למקורבים ביותר.

אחדש לך ואומר שלדעתי גם הרב עובדיה עצמו הרבה פעמים כועס על עצמו על הדיבורים שלו שגרמו חילול השם נורא. אבל למילים יש תכונה מוזרה - קשה להחזיר אותם לפה אחרי שהם יצאו.

בקיצור - חוסר התגובה הפומבית שלנו נובע אולי מפחד ואולי מחודש אלול. ואולי הייתי צריך לשתוק ולא לענות כלל. אבל המילים שהוא אמר הם חריפות במיוחד ומאוד מאוד לא נכונות ואם אסור לשתוק על בזיון תלמיד חכם, כ"ש שאסור לשתוק על בזיון של ציבור גדול שיש בו תלמידי חכמים גדולים.

ובכן:
אנחנו לא כופרים!!!
ולא אפיקורסים !!!
ולא כופרים בכל התורה כולה!!!
.

שיהיה ברור לכל מי שקורא את התשובה הזו בין הוא מחסידי הרב עובדיה ובין אם הוא סתם אדם:
אסור להרוג אותנו!!!

מאוד כדאי שמישהו יגיד לרב עובדיה שיש בציבור הזה הרבה אנשים יראים ושלמים וצדיקים גמורים!!!

יש בהם בני תורה גדולים אמתיים!!

תגובה לאליהו.א.ד

מאת: דוד
י"ב סיון  ה'תשע"א  22:37 

לא הבנתי מה קשר כל השנאה הזאת


לא הבנתי מה קשורה התשובה לשאלה ומה כל הוספת השנאה הזאת .
אני הקטן באתי להגן על הרב קוק

שאלתי מה יואל אומר על מה שאמר הרב עובדיה שאסור לדבר כנגד אותו צדיק (הרב קוק) ושהוא צדיק יסוף עולם.

מאת: אליהו.א.ד
י"ב סיון  ה'תשע"א  00:19 

לא שנאה אלא אמת כואבת...


לא נראה שהפריע לך השנאה וההתלהמות שבמכתבו של הר' יעקב ששון... אולי תשאל את עצמך למה?

למה לעשות איפה ואיפה? הרי אם אתה בא להגן על הר' קוק אז אתה מן הסתם מעדיף להיכשל באהבת חינם מאשר בשנאת חינם, ואתה בטח מאמין ש"הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדקות וכו'" - אז מה לך ולמכתב ההסתה של הר' ששון הנודף ריח של שנאה (ובורות)??

אם הר' קוק היה יכול לכבד וללמד זכות על מסיתים ומדיחים אז למה אתם לא יכולים ללמד זכות על יהודי שמצטט את דעת רבותינו ורצונו להסיר מכשול?

מה קרה להגדרה הגורפת של "תינוק שנשבה" שאתם נותנים לכל פורק עול על מנת להגדיר אותו בשלב הבא "צדיק" או "דמות מופת" (כל עוד הוא ימני כמובן, השמאלנים לא...)?

ואם בכל דבר אתם יכולים לפי ראות עיניכם למצוא את הטוב, ולהכשיר כל תופעה חילונית על מנת להגדיר אותה בשלב הבא "קודש", מדוע אינם יכולים למצוא את הטוב שבאתר אזמרך בלאומים ובספר דת הציונות??    

ואם אתה בא להגן על הר' קוק, לא נראה לך אבסורד שאתה ורבים כמוך משתמשים בדמות שנחשבת בעיני הציונות הדתית ל"פושע אוסלו"?? כמה כתבות חיוביות ראית בערוץ שבע עיתון בשבע או העלונים השונים על הגר"ע יוסף (עזוב, תחסוך לעצמך את החיפוש...)?? 

וחוץ מזה, נגיד שהוא אמר כמה מילים, ואפילו נגיד שציטטו אותו במדויק (למרות שנראה בעליל שהמצטט היה מוטה ומגמתו הייתה ברורה לו מראש, ורמת ההתלהמות במכתב מטילה ספקות באשר ליושרו של המצטט) - אז מה??

ממתי הציונות הדתית מקבלת שיעורים בהשקפה ממי שהשקפתו נחשבת בעיניהם ל"חטא המרגלים"?? 

ואני יגלה לך סוד דוד, גם היהדות החרדית לא מקבלת שיעורים בהשקפה מהגר"ע יוסף והוא עצמו בכלל לא התעסק בהשקפה. יש לנו קו ברור המקובל מדורי דורות ומאז ראשיתה של התנועה הציונית ועד היום של גדולי עולם שידעו לעמוד על מהותה של תנועה זו ועל מהותם של רבנים המעריצים אותה.

הרב יואל אלחנן שליט"א מסתמך על דעתם של גדולי הדורות אז והיום ומסתמך על מחקר מקיף שלא היה כמותו בעניין הר' קוק, השקפתו וההשלכות ההרסניות של אותה השקפה על ציבור שלם רח"ל. 

אז בגלל שבא הר' ששון כשהוא מולעט בכמה ציטוטים של יצחק דדון, תוך כדי שהוא משדר בורות בכל הנושא של הר' קוק והציונות הדתית, ומביא איזה ציטוט שהוא הצליח להוציא מסביו כשהוא משיח לפי תומו - הרב צריך להסביר את המכתב??

האם הגרי"ח זוננפלד והגרי"י דיסקין ואיתם שאר גדולי ישראל חיכו לקבל הסכמה מהר' יעקב ששון או לשמוע ציטוטים בשם הגר"ע יוסף לפני שפסקו את דינו של הר' קוק??

בברכה, אליהו.   

י"ב סיון  ה'תשע"א  03:09 

מה שאני אומר הוא...


א. תוכיח שבכלל אמר כך הגר"ע יוסף (כי ממכתבו של נכדו נגדנו ניכר שאינו חושש לשקר כלל ובטח שאי אפשר לסמוך על "ציטוטיו" מפי סבו).

ב. אם הדבר אסור מדוע דברו נגדו וכתבו נגדו רבים מגדולי דורו וביניהם הגאון רבי יוסף ידיד הלוי שהיה רבו של מרן הגאון רבי עזרא עטיה שהוא רבו של הגר"ע יוסף, ומה המקור לאיסור, ועל סמך מה קבע שהוא צדיק יסוד עולם.

בברכה, יואל.

מאת: דוד
י"ג סיון  ה'תשע"א  08:13 

הסתברות


תראה הרב יואל אני בחור פשוט

אומר לך שתעשה הסתברות פשוטה
יש רבנים ששיבחו את הרב קוק ויש רבנים
שלא שיבחו
אם אלו ששביחו את הרב קוק צודקים שהוא צדיק
אז אתה עובר על עבירה חמורה של ביזוי תלמיד חכם

הרי אם יודיעו שיש 10 אחוז סיכוי שיש רעל במים אתה בטח לא תסתכן ותשתה.
אז איך אתה מסתכן ב-50 אחוז בעבירה חמורה של ביזוי רב ,
וזה שאותם רבנים גדולים אמרו את מה שאמרו .הם רבנים גדולים וענקיים ,מה לנו להכניס רואשנו בן הרים ענקיים כאלו

אפשר להתנגד לציונות הדתית
(ואני אישית חושב שזה טוב .זה ישמור עלינו לא לסטות מהקו ,
כמו שאמרתי מקודם על הגר"א שבזכותו החסדות לא עברה לשבתאות )
בלי לבזות תלמיד חכם (לשיטת כמה רבנים)

לא יודע זה לא ניראה לי סטירה

ואפילו פרקטית זה טוב .,כי ברגע שאתה אומר את אותם דברים על הרב ,ישר הבחורים נדהמים וסוגרים את אוזנהם
ולא שומעים את מה שבאמת העיקר, את דברי התוכחה שזה מה שחשוב.

הרב זוננלפד אם כל שהתנגד הוא כיבד את הרב קוק כפי שידוע לי
כ"ז סיון  ה'תשע"א  03:02 

ראשית, להסתברות יש שני צדדים...


וכמו שאם יש 10 אחוז שבכוס יש רעל אני לא אשתה כך קל וחומר בן בנו של קל וחומר אם יש 99% שיש רעל בכוס ואנשים בטוחים כי כוס זאת היא סמא דחיי לא אשתוק מלהזהירם שלא לשתות.ומי שישתוק מחמת החשש שאולי נכון האחוז האחד כי אכן מדובר בסמא דחיי הוא פושע ושופך דמים ועובר על לאו דאורייתא "לא תעמוד על דם רעך". שנית, גדולי הדור שדברו בגנותו של הר' קוק הביאו ראיות לדבריהם מדברי חז"ל וישנן עובדות מכתביו וממעשיו ומהתנהגות תלמידיו שמחזקות את דבריהם. לעומתם דעותיו הכוזבות של הר' קוק לא מנומקות או מחוזקות ע"י שום מקור מדברי רז"ל, ואלו שחלקו לו שבחים כאלה או אחרים לא נימקו את דבריהם כלל או דחו את דברי המגנים בראיה כלשהי כלל. ובשום מקור לא שמענו כי שבחים בפני עצמם ובלבדם הופכים את שני הצדדים ל"שקולים" כך שאין כאן כלל מקום להנחת ה"הסתברות" שהנחת. לגבי העובדה שציינת כי פרקטית זה טוב- ובכן אנחנו לא עוסקים בשיווק אלא בחשיפת האמת כפי שיוצאת מדבריהם של גדולי הדורות מאז משה רבינו ועד ימינו אנו. ואי אפשר לדבר כנגד שקר מסוים אם לא שמצביעים על שרש השקר וכיון ששרש השקר של האידיאולוגיה הדתית לאומית ויישומה הלכה למעשה הוא בדברי הר' קוק דיעותיו ומעשיו אי אפשר להתעלם ממנו והבחירה אם להטות אזן לדברי חכמים או לסגור את האזניים נתונה לבחירתו של כל אדם ואינה מתפקידנו כלל. וכבר שאל רבי מנחם מנדל מקוצק את בעל חידושי הרי"ם לפשר הנאמר בתהילים "אמת מארץ תצמח"-איזה דבר זורעים בארץ שכתוצאה ממנו צומחת אמת?? והשיבו בעל חידושי הרי"ם כי האמת צומחת על הארץ שמתחתיה קברו את השקר!! וכששורש השקר לא מובל לקבורה האמת לא יכולה לצמוח. בברכה, יואל.
מאת: דוד
י"ג סיון  ה'תשע"א  08:19 

עוד משהו


תראה ציטוט מויקפדיה על הרב זוננלפד שלמרות התנגדותו החרפיה הוא כיבד את הרב
כ"ז סיון  ה'תשע"א  03:17 

מויקיפדיה אפשר להביא סימוכין באשר...


לאורך חיים ממוצע של קיפוד ים, או ליחוסו המשפחתי של קיפי בן קיפוד מרחוב סומסום... באשר ליהדות קרוב לודאי שמה שכתוב בויקיפדיה הוא או היפך האמת לגמרי או סילוף בוטה שלה במקרה הפחות גרוע. כל העדויות על יחס חיובי כזה או אחר שהן עדויות של מראה עינים אין בהן כלום כי לסוגית הויכוח עם הר' קוק היו לא רק השלכות אישיות של יחס כזה או אחר אליו אלא השלכות ציבוריות בתחומים רבים ביהדות ומרן הגרי"ח זוננפלד כקברניט אחראי של ספינת היהדות בארה"ק כמו כלל גדולי הדורות מאז ומקדם הקדימו שיקולים ציבוריים לשיקוליהם האישיים ואם לטובת השקטת המחלוקת בירושלים היה על מרן הגרי"ח זוננפלד להראות חיבה או יחס חיובי באשר לרב קוק במרחב הציבורי אין בכך ראיה לכלום. בברכה, יואל.
מאת: ניב.
י"ג סיון  ה'תשע"א  10:48 

חלום בתוך חלום


אליהו, המשנה באבות אומרת שאפילו על אות אחת של תורה צריך לכבד חברו. אגיד לך את האמת, פשוט הארת את עיני, איני משתמש ברשת האינטרנט באתרים בעברית אלא בלעז, זה האתר היחיד כמעט (ועוד כמה לצורכי עבודה) שהנני נאלץ להשתמש בו ממילא לא הייתי יודע על הכתבה הנ"ל לולי הבאת אותה. ואשר על כן - תבורך.

ואם עד עכשיו חשבתי ששמואל אליהו אדם דמיוני עתה אני יודע שהוא לא אדם מדומיין אלא חי בעולם פנטזיה משלו מעין "סינדרום ציונות" נקרא לזה. הייתי רוצה להכיר את כל "הקדושים, חסידים, קדושים, טהורים, תלמידי חכמים ענקים" בציונות הדתית!!

אבל אל דאגה, שצריך להגיד הלל מסתמכים (ח"ו, הוצאת לעז!) על הגר"ע יוסף. אבל... כשהולכים לסרטים, נעלי שורש, שיער פרע, אירועים מעורבים, ישיבות תיכוניות, טלויזיה בבתים - על מי מסתמכים?!

זאת הבעיה שכל ילדון נהפך להיות "הרב" וממילא אפשר להעמיד את "הרב" שמואל אליהו לעומת הגר"ע יוסף... כאשר כל ילד בתלמוד תורה מבין שהרב דיבר על הפוליטיקאים ולא הצבור הבדיוני הזה שנקרא "ציוני דתי" שאין מקלל אותם אלא צריך לרחם ולהתפלל עליהם [וכך הנני עושה], אגב, הוא הצבור הדמיוני ביותר שחי במדינה והיחיד שעוד מאמין במדינה, כי גם החילונים טוענים שרע להם כאן, כי יש כפיה דתית וכו'... ואחוזי הירידה מהארץ יוכיחו.

מאת: יוני
י"ג סיון  ה'תשע"א  19:04 

זה לא הכל


אכן דברים מרתיחים ומקוממים.

לאליהו,אם תעשה חיתוך באתר שממנו לקחת את התגובה לפי תשובות של שמואל אליהו בנושא הרב עובדיה תמצא עוד כמה תשובות חמורות הרבה יותר שלו בנושא .בכוונה לא הבאתי אותם כדי לחסוך מבאי האתר את ההחשפות לגועל נפש הזה

מאת: יוחאי
כ"ד סיון  ה'תשע"א  12:30 

מעניין....


בס"ד


משו מה תמיד שמישהו אומר עליך משהו אתה וכל חסידיך ממציאים כל מיני תאוריות קונספירציה... אם הנכד של הרב עובדיה יוסף אומר בעצמו שהרב עובדיה אסר לקרוא את הספר שלך וא שהוא אמר על הראי"ה קוק זצוק"ל "מלאך ה' צבאות" ואת שתי האמירות האלה קצת קשה לקבל אז ישר אתה וכל חסידיך אחריך אומרים שהוא לא אמר ושהנכד שיקר, אני רוצה לדעת ריך רתה יודע שהנכד שיקר??? אני באמת רוצה לדעת לא כדי לקנטר, כי באמת שלא נראה לי הגיוני שכל פעם שמישהו יגיד משהו שלא נראה לך תגיד שהוא משקר, כך היה עם הרב שמואל אליהו שליט"א שאמר שאביו התיר שרות לאומי, אמנם לא באופן גורף אלא כל מקרה לגופו אבל גם לא אסר לחלוטין, אז ישר אמרתם שהרב שמואל אליהו משקר... שוב, איך אתה קובע את זה??? אולי לכבוד הרב יש רוח הקדש שאנחנו לא יודעים עליה??? אני מצטער אם קצת התלהמתי זה פשוט משגע אותי הדברים האלה... לוואי ותוכיח לי שטעיתי, ואם כך יהיה הדבר גם תקבל התנצלות.


בברכה, יוחאי.

כ"ז סיון  ה'תשע"א  02:20 

תפסיק להשתגע ולהתלהם ותתחיל לקרוא...


בנחת את דברי. ראשית, אינני אדמו"ר ואין לי חסידים ואינני עוסק בהמצאת תיאוריות קונספירציה למיניהן. כל מה שאמרתי הוא דבר אחד פשוט: שאם יעקב ששון כותב עלי בדבריו בצורה מוחלטת שלמדתי אצל פלוני מבלי שיעקב ששון מכיר אותי כלל הרי שהוא מוחזק כשקרן או כבדאי ולכן גם אם יאמר שהגר"ע יוסף אמר שספר דת הציונות הוא הספר הכי טוב שיצא לאור במאה השנים האחרונות לא אסמוך על דבריו כלל. ושוב- ראש הכולל בו לומד יעקב ששון הוא בנו של הגר"ע יוסף הרב דוד יוסף שבפגישה שהיתה לנו עמו שנתיים לפני שיעקב ששון פער את פיו הוא עצמו נתן אישור למכור את ספרי "דת הציונות" אצלו בבית המדרש ואמר לנו שהוא עצמו כבר נתן את הספר למספר אנשים כדי שידעו את האמת!! (והדברים מוקלטים). ולגבי הר' שמואל אליהו אין צורך כלל ברוח הקדש וגם כאן הדברים פשוטים. אם הר' מרדכי אליהו כותב במפורש ש"אין שום היתר" לשליחת בנות לשירות לאומי אזי כל מי שיטען שבאופנים מסוימים הוא מתיר הוא שקרן. וכל הדברים הנ"ל כתובים בספר ובאתר ואם תקרא קצת יותר המתינות גם תחכים וגם תפסיק להשתגע... ועוד הערה- הדברים המובאים ב"דת הציונות" אודות הר' קוק נאמרו ע"י גדולי דורו של הר' קוק שאינם צריכים "הסכמות" או "אישורים" מהגר"ע יוסף כך שגם אם היה זה ודאי במאת האחוזים שהגר"ע יוסף אמר את הדברים שהביא משמו נכדו יעקב ששון לא היה בכך כדי לבטל ולו אות אחת מספר דת הציונות. בברכה, יואל.
מאת: יוחאי
כ"ח סיון  ה'תשע"א  07:52 

מקובל חלקית....


בס"ד

 

דבר ראשון, כתבתי בסוף תגובתי שאם תביא הוכחות כלשהן אז אני חייב לך התנצלות, אף אם אמת הדבר שבנו של הגר"ע יוסף הסכים לספר זה עדיין לא אומר שכך גם חושב אביו.

ובכל זאת מסתבר יותר להאמין לרב דוד יוסף שליט"א ועל כן בעניין זה כמו שבטחתי אני חייב לך התנצלות ואני מקווה שתקבל אותה.

כמובן של-אף הערכתי לכל ת"ח בישאל ובכללם הגאון הרב דוד יוסף שליט"א עדיין אני אינני חייב לקבל את דבריו כי יש רבנים שאומרים אחרת ועל כן לא אקבל את זה שהספר לגיטימי. לצערי הרב, בתור יהודי פשוט שמנסה לחתור אל האמת אני לא יכול לקרוא את ספריך כי ישם זלזול בת"ח, וכן, קראתי פה מישהו שהסביר למה זה לא נקרא זלזול אבל מבחינתי כשכותבים על מרן הראי"ה קוק זצוק"ל, ר' קוק, קצת קשה לי לקבל את זה...

 

חבל שכך ההתייחסות כי יש טענות שראיתי פה שבאמת צריכות בירור ואם אתה באמת רוצה שיקשיבו לך אולי תנסה בכל זאת לתת כבוד גם לרבנים שחושבים אחרת ממך, כמו שאני מעולם לא אכנה את האדמו"ר מסאטמר,ר' יואל טייטלבוים, בקשר לגאון הרב שמואל אליהו שליט"א, אני מצטער, אך לאקבל שום לשון הרע על ת"ח!

 

בקשר לראי"ה קוק זצוק"ל, אמנם היו שיצאו נגדו אבל רוב הרבנים גם אם לא הסכימו עם דרכו(ורבים הסכימו...) עדיין נתנו לו כבוד וכינו אותו בכינויים הראויים לת"ח בישראל וגם הגר"ע יוסף שליט"א ביניהם, אז למה אתה להתייחס אליו דווקא כמו אותם רבנים שלא ממש כיבדו אותו?? אתה לא פוחד שאולי על אף המחלוקות אתה עובר על ביזוי ת"ח(ואני מעריך שגם אתה תודה שהוא היה ת"ח עצום..)

 

גם מצאנו כמה פעמים שהרמב"ן כינה את רש"י בכינויים לא ממש יפים... ובכל זאת מישהו יעיז לדבר כך על רש"י??? אל לנו להכנס בין הויכוחים של תלמידי החכמים ומה שמותר לת"ח לא בהכרח מותר לנו....

 

 

 

 


 

כ"ח סיון  ה'תשע"א  01:06 

יוחאי היקר אינך חייב לקבל את דברי....


ואינך חייב לקרוא את ספרי וגם אינך חייב להכנס לכאן לאתר. הצורה בה אני מתייחס לר' קוק נובעת ממכלול הדברים הידועים לי אודותיו הן מדברי גדולי ישראל והן מעובדות הקשורות להתנהגותו ולחורבן הגדול שגרם ליהדות בארה"ק ובעולם כולו. אם הנך בוחר לטמון את הראש בחול ולא לברר את האמת כי אני לא מכנה את הר' קוק "מרן קדש הקדשים ואור האורות הראי"ה קוק זצוק"ל" הבחירה היא שלך. בברכה, יואל.
מאת: אליהו.א.ד
כ"ח סיון  ה'תשע"א  02:07 

ממש חותר לאמת... די לצביעות!!!


אם זה כל כך מפריע לך, אז תמחק את הפרקים והמאמרים על "מרן אור האורות", ותקרא את שאר המסות של חומר הסברה בספרים ובמאמרים שיש בהם כדי לחשוף את המגמה הרפורמית בציונות הדתית לכל בר דעת שאינו שבוי בהערצה עיוורת ולא מדמיין אורות.

 

איך הצלחתם להפוך את דת הציונות לספר על הר' קוק? מה עם ציונות? מה עם ישיבות תיכוניות? מה עם שירות לאומי? מה עם ישיבות הסדר? מה עם הערצת כופרים? מה עם חיבור לרשעים?

 

חסר תכנים בספר שנתקעתם בפרק של הר' קוק? חוץ מזה הכל ברור לך? אין לך עוד שום קושיות? נמאס כבר לשמוע הר' קוק, הר' קוק, הר' קוק, הר' קוק... כאילו שזה כל ההבדל בינינו!!

 

ודרך אגב, אתם מנסים להגן על השיטה שלכם ולא על כבוד התורה. ראינו איזה כבוד תורה יש לכם בהפגנה העלובה של נערי גבעות במחאה על מעצר של אחד ה"מרנ"ים שלכם השבוע... 

 

נ.ב

 

לגבי ה"גאון" הר' שמואל אליהו, יש לך מושג מתי ההופעה הבאה שלו עם אודי דעו'יני? ואם יש כניסה גם לגברים? אם תוכל לברר לי אני אשמח... תודה...

בברכה, אליהו.

מאת: יצחק_ב
כ"ח סיון  ה'תשע"א  03:12 

אנא תלמד אותנו....


אתה מצאת 'כמה פעמים שהרמב"ן כינה את רש"י בכינויים לא ממש יפים' אנא ממך תואיל להביא לנו הקטנים איפה, ולו פעם אחת.

מאת: זאב
כ"ח סיון  ה'תשע"א  09:46 

אם "הדברים מוקלטים" בוא והשמע אותם


הודעה זו ללא תוכן
כ"ח סיון  ה'תשע"א  00:54 

נתבקשנו ע"י הגר"ד יוסף לא לפרסמם...


אם דעתו חשובה לך, תוכל לתאם ולבוא לשמוע את הדברים. בברכה, יואל.