מאת: ג.ש.
ח' תשרי  ה'תשפ"ב  10:05 

מאמר חשוב באתר "ילקוט השבעתי אתכם"...


הרה"ג אביעד נייגר שליט"א פרסם לאחרונה מאמר שנקרא: "אם הממשלה תגיד למיזרוחניק קפוץ מהגג הוא יקפוץ".

במאמר הנ"ל מובא חומר היסטורי חשוב שמוכיח, פעם נוספת, שלאגודה לא רק שלא הייתה שום התנגדות  מלכתחילה או בדיעבד להקמת מדינה ציונית, אלא האגודיסטנים תמיד קיוו וייחלו להקמת מדינה ציונית כדרך הרצל, בן-גוריון וז'בוטינסקי בכל נפשם ומאודם. 

זה מוכיח, דרך אגב, שכל העניין שנקרא "הכנסיה הגדולה" בשנת תרצ"ו היה לא יותר מאשר אחיזת עיניים אחת גדולה, ויותר נכון עבודה בעיניים והאגודאים מעולם לא התכוונו לפעול עפ"י מה שפסקו להם "חכמיהם" באותו הכינוס הידוע (היינו מדינה רק בהסכמת האומות שיהיו בה דיני התורה).

כתבה מהעיתון "דבר" מתאריך 1 בנובמבר 1938 מפריכה את כל שקרי האגודה כמחט מול בלון נפוח: הכתבה מתעדת כנס ענקי שנערך בווארשה ואת נאומו הציוני הנלהב של יצחק מאיר לווין בשם אגודת ישראל שהלהיב את ההמונים שהשתתפו באותו הכנס וקראו להגברת קצב העליה לכדי מיליונים.